Oppskyting i mars for ESAs tyngdekraftmåler

GOCE
4 februar 2009

Representanter fra ESA gjør seg nå klare til å dra til Russland for å forberede oppskytingen av tyngdekraftmåleren GOCE. Den skal etter planen skytes opp 16. mars 2009. Det skjer etter korrigering av uregelemessigheter med oppskytingsraketten Rockot som forsinket oppskytingen med Eurockot Launch Services i oktober 2008.

En delegasjon fra ESAs ESTEC-kontorer i Nederland har nettopp kommet frem til kosmodromen i Plesetsk i Nord-Russland for å ta seg av logistikken. I midten av februar ankommer ingeniørgruppen fra ESA.

Den fem meter lange GOCE-satellitten (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) har ligget i opplag på oppskytingsstedet siden oktober 2008. Når gruppen med ingeniører fra ESA og Thales Alenia Space ankommer, begynner arbeidet med å klargjøre satellitten for oppskyting. Thales Alenia Space, som er hovedkontraktør, har ledet et europeisk konsortium av mer enn 40 bedrifter som har deltatt i konstruksjonen av GOCE.

GOCE over ice
GOCE over is

ESAs prosjektleder for GOCE, Danilo Muzi, sier at "Alle er svært ivrige etter å fortsette oppskytingskampanjen og fullføre jobben som ble avbrutt i fjor høst. Oppskytingen om noen uker blir en fortjent premie for all innsatsen."

GOCE er den første i en serie med jordobserverende satellitter som har fått navnet Earth Explorers. Disse romferdene er utviklet som respons på en rekke spørsmål innenfor jordforskning som har blitt fremsatt av det vitenskapelige miljøet. GOCE lever virkelig opp til dette. Det slanke kabinettet inneholder mange nye konstruksjonselementer og bruker ny teknologi til å kartlegge jordas tyngdefelt på en helt ny måte.

GOCE utfører seks målinger av gravitasjonsfeltet samtidig

Satellitten er konstruert for å gå i bane bare 250 kilometer over jordas overflate. Den uvanlige aerodynamiske formen er konstruert for å skape minst mulig motstand i restene av atmosfæren som finnes på denne høyden. Den lavtgående satellitten er den første som skal utføre gradiometri i verdensrommet. Det innebærer å måle forskjeller i akselerasjon over korte avstander mellom en samling masser i satellitten. Disse massene reagerer på ørsmå variasjoner i kraften som trekker i satellitten når den beveger seg i bane rundt jorda.

Dataene som på denne måten registreres av GOCE, vil gi oss en helt ny forståelse av en av de mest grunnleggende naturkreftene på jorda. Nøyaktig kunnskap om jordas gravitasjonsfelt er en av de viktigste byggesteinene for å kunne forstå hvordan jorda fungerer. GOCEs enestående nøyaktige kartlegging av gravitasjonsfeltet vil gi en rekke nye muligheter innen felt som oseanografi, den faste jords fysikk, geodesi og havnivåforskning. Det vil også bidra til en bedre forståelse av klimaendringene.

Når gruppen som er ansvarlig for oppskytingskampanjen kommer frem til Plesetsk, kan du besøke oss igjen for jevnlige oppdateringer av GOCE-oppskytingens nettsted .

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.