Oppskytingsplan for Herschel og Planck

Herschel separates from upper stage
14 mai 2009

Herschel og Planck skytes opp sammen, klokken 15.12 norsk tid, den 14. mai 2009. Det skjer ved hjelp av en Ariane 5-rakett fra ESAs romhavn i Kourou i Fransk Guyana. En rekke viktige hendelser vil skje før og etter oppskytingen.

Etter oppskytingen drar Herschel og Planck til L2, det andre Lagrange-punktet i sol-jord-systemet, der de vil gå i uavhengige baner.

Begge satellittene er nå integrert med oppskytingsraketten. Samlet er de to romteleskopene rundt 11 meter høy og 4,5 meter bred, med en vekt på cirka 5,7 tonn.

Herschel and Planck launcher fairing opens
Ariane 5 fairing ejection

De kritiske milepælene før oppskyting er blant annet oppskytingsgjennomgangen, som gjennomføres 9. mai, og utrullingen til oppskytingsrampen 13. mai. Oppskytingen markerer også starten på den såkalte LEOP-fasen ("Launch and Early Orbit Phase"). I denne fasen vil bakkemannskap overvåke satellittene 22 timer i døgnet via ESAs bakkestasjoner i New Norcia og Perth i Australia, Maspalomas og Cebreros i Spania, og Kourou i Fransk Guyana.

Ariane 5 skiller lag fra satellittene rundt 2,5 minutter etter oppskyting. Hovedskroget til raketten dumpes cirka 50 sekunder senere. Det øvre trinnet kobles fra og starter motorene sine omtrent 9 minutter etter oppskyting.

Herschel’s cruise and arrival at L2

Like før de de to sammenkoblete satellittene skiller lag vil hastigheten deres være på rundt 10 kilometer per sekund. Frikobling av Herschel fra det øvre rakettrinnet er planlagt klokken 15.38 norsk tid, rundt 26 minutter etter oppskyting. Komponenten Sylda, en støttestruktur for Herschel som også danner et beskyttende deksel over Planck, vil bli dumpet 1,5 minutter senere. Deretter følger Planck cirka klokken 15.40 norsk tid, i underkant av 29 minutter etter oppskyting.

Planck's cruise to L2

Frakoblingen vil skje over østkysten av Afrika, i en høyde på rundt 1100 kilometer for Herschel og omtrent 1700 kilometer for Planck. Etter frakoblingen vil de to satellittene ha litt forskjellige hastigheter.

Oppskytingsraketten vil sende satellittene direkte i bane mot L2. Det betyr at det ikke vil være nødvendig med noen injeksjonsmanøver for Herschel. Satellitten vil være nær sin halobane rundt L2 på frakoblingstidspunktet. Én større manøver er planlagt for å finjustere banen. Det vil skje cirka 24 timer etter oppskyting.

Planck vil også være i bane rundt L2 ved frakobling, men siden amplituden for denne banen er halvparten av Herschels bane, vil ingeniørene gjennomføre manøvrer for å redusere dens bane til halvparten av originalen. Den første manøveren er planlagt rundt 30 timer etter oppskyting.

Merk::
- Klokkeslett er oppgitt som timer:minutter:sekunder i CEST (Central European Summer Time) = UT + 2 timer
- TCM: "Trajectory correction manoeuvre" (banekorrigeringsmanøver)
- LEOP: "Launch and Early Orbit Phase" (oppskyting og tidlig banefase)
- Alle tidspunkter kan bli forandret

Kritisk hendelse Tid +/- oppskyting Kl (CEST)
Oppskytingsgjennomgang -5 dager 9 mai
Utrulling til oppskytingsrampe -1 dag 13:40:00, 13 mai
JA/NEI for oppskyting -00:30:00 14:42:00
14 mai
Herschel for egen motor -00:15:00 14:57:00
Planck for egen motor -00:11:00 15:01:00
Start av automatisk sekvens for Ariane 5 -00:07:00 15:05:00
Oppskyting 00:00:00 15:12:00
Ariane 5 oppskytingsrakett 00:00:07 15:12:07
Oppskytingsrakettene dumpes 00:02:18 15:14:18
Hovedskroget dumpes 00:04:02 15:16:02
Kryogent hovedtrinn slukker og det øvre trinnet frigjøres 00:08:55 15:20:55
Øvre trinn tennes 00:09:05 15:21:05
Øvre trinn slukkes 00:24:30 15:36:40
Herschel kobles fra 00:25:58 15:37:58
Sylda kobles fra 00:27:24 15:39:24
Planck kobles fra 00:28:29 15:40:29

 

Herschel  Kl
(CEST)
Planck  Kl
(CEST)
Første signal mottas
(via New Norcia)
15:49:00 Første signal mottas
(via Perth)
15:49:00
TCM 1a 14:36:00
15 mai
TCM 1a 21:27:00
15 mai
TCM 1b 13:42
17 mai
TCM 1b 14:43:00
17 mai
-- -- TCM 2 6 juni
-- -- TCM 3 3 juli
LEOP-utfasing starter 16 mai LEOP-utfasing starter 18 mai
Ferdigstilling starter 16 mai Ferdigstilling starter 18 mai

 

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.