Over all forventning på Living Planet Symposium

Bryggen i Bergen
7 juli 2010

ESAs tre nye jordobservasjonssatellitter, GOCE, SMOS og CryoSat-2, vil gi ny informasjon om jordas klima og miljø. De aller første dataene overgår forskernes forventninger og ble presentert på Living Planet Symposium i Bergen.

Forskerkonferansen Living Planet Symposium ble holdt i Bergen i forrige uke. Det er ESAs største vitenskapelige konferanse og et av de viktigste møtene for jordobservasjon med satellitt.

Høydepunktene var presentasjonen av de aller første resultatene fra ESAs tre nye jordobservasjonssatellitter, ismåleren CryoSat-2, vannsatellitten SMOS og GOCE, som måler jordas tyngdefelt med ekstrem nøyaktighet.

Disse satellittene er del av Earth Explorer-serien som skal holde tett øye med jordas klima og miljø.

Med centimeters nøyaktighet fra rommet

Første ismålinger fra CryoSat-2

CryoSat-2 er den første europeiske satellitten til å måle tykkelsen av jordas ismasser.

For å gjøre dette har den blant annet et spesiallaget radarinstrument som klarer å måle tykkelsen av is ned til centimeters nøyaktighet.

Sammen med data om utbredelsen av is, isareal, vil målinger av istykkelse fra CryoSat-2 gi ny informasjon om jordas ismasser og hvordan de reagerer på klimaendringene.

Der ingen issatellitt tidligere har målt

CryoSat-2 skal måle isen i helt nye områder av Antarktis

Selv om satellitten bare er halvveis i oppstartsfasen i rommet, måler CryoSat-2 allerede isoverflater med høy grad av detalj.

- Kvaliteten på dataene ser svært spennende ut, og satellitten er ypperlig stand, den overgår faktisk våre spesifikasjoner for ytelse i rommet, sa Duncan Wingham, hovedforsker i prosjektet.

Issatellitten måler også de områdene den er planlagt å gjøre. Den polare banen sørger blant annet for at visse områder av Antarktis blir målt for aller første gang.

Første datamodell fra GOCE

Første modell av nullhøyden fra GOCE

GOCE undersøker jordas tyngdefelt med ekstremt høy oppløsning. Disse dataene vil være viktige for all forskning og anvendelser som trenger nøyaktige målinger av høyde.

På Living Planet Symposium ble den første modellen av jordas teoretiske nullhøyde, geoiden, basert på data fra GOCE presentert.

Norske Rune Floberghagen er ESAs prosjektleder for GOCE. Han var svært fornøyd med de første resultatene.

- Satellitten holder det den har lovet og leverer nøyaktige tyngdefeltsmålinger i fin skala, GOCE viser seg å være en ekstremt stabil plattform for slike målinger i rommet, sa Floberghagen.

I utilgjengelige regioner som Himalaya, deler av Sør-Amerika, Afrika, Sørøst-Asia, Antarktis og verdens enorme havområder, har det vært vanskelig å måle jordas tyngdefelt.

- For disse regionene kan vi allerede nå konkludere med at GOCE endrer vår forståelse av jordas tyngdefelt, Floberghagen.

Vannets viktige kretsløp

Saltholdigheten i havet målt av SMOS

Vannsatellitten SMOS skal måle fuktigheten i jordsmonnet på land og saltholdigheten i overflaten i havet. Det er to faktorer av vannets syklus på jorda, et av livsviktige kretsløpene på planeten vår.

Fuktigheten i jorda påvirker blant annet vær, klima og fordamping av vann ut i atmosfæren. Saltholdigheten i havoverflaten viser blant annet tilstanden til de store havstrømmene og avrenning fra elver.

Dermed vil SMOS gi ny og viktig informasjon om vannkretsløpet, klima og miljø. For å gjøre dette måler satellitten mikrobølgestrålingen fra jordas overflate, kalt lystemperatur.

Ett gram salt i ti liter vann

Fuktigheten i jordsmonnet på land målt av SMOS

SMOS kan måle den fuktigheten som tilsvarer en teskje vann i en håndfull med jord og ett gram salt i 10 liter vann fra sin bane i rommet.

De første globale kartene av jordsmonnsfuktighet og havsaltholdighet fra SMOS ble presentert på konferansen.

- Lystemperaturdataene viser tydelig hva den avanserte satellitten klarer, sa en fornøyd Susanne Mecklenburg, prosjektleder for SMOS. Målingene er bedre enn det forskerne har forventet.

Norske forskere ved blant annet Nansensenteret i Bergen, Norsk polarinstitutt og Universitetssenteret på Svalbard har vært med på å validere målingene til alle de tre nye jordobservasjonssatellittene.

Norske forskere vil også benytte dataene fra Earth Explorers i sitt arbeid.

Etter hvert som mer data fra både SMOS og GOCE blir klare utover året vil de være gratis å laste ned.

Du kan se videoer av noen av presentasjonene ved Living Planet Symposium 2010 i Bergen her.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.