Pasteur: Nyttelast gir mulighet for leting etter liv

Foreløbig utkast til ExoMars
25 mars 2003

ESA PR 18-2003. Er vi alene, eller finnes det utenomjordisk liv? Har det noen gang vært liv på Mars? ESA gir nå forskerne en sjelden anledning til å besvare disse spørsmålene, som har fengslet menneskeheten i århundrer.

For å finne ut om det noen gang har vært liv på Mars, vil ESA sende en exobiologi-nyttelast kalt ExoMars mot Den røde planet i 2009. Som en del av ESA´s langtidsprogram Aurora for forberedelse av bemannede ferder, vil ExoMars plassere et meget bevegelig kjøretøy på Mars-overflaten.

Nøkkelen til suksess for dette vitenskapelige prosjektet blir kjøretøyet Pasteurs nyttelast, et innholdsrikt sett med instrumenter som skal beskrive Mars´ biologiske miljø. For å være klar i 2009 har organisasjonen alt begynt å definere instrumentene i nyttelasten.

I den forbindelse er forskningsmiljøet av Aurora-programkontoret invitert til å komme med idéer, et første skritt i prosessen for å sikre høyest mulig forskningskvalitet for ExoMars og dens Pasteur-nyttelast. Invitasjonen skal også oppmuntre til internasjonalt samarbeid mellom flerdisiplinære forskergrupper og bidra til å unngå duplisering av prosjekter.

”Jeg har et sterkt ønske om at vi, slik det har vært tidligere, kan regne med et betydelig bidrag fra forskningsmiljøet i utformningen av dette spennende prosjektet”, sier Jorge Vago, forsker i ExoMars studien.

ExoMars-Pasteur nyttelast-invitasjonen er åpen for forskere fra alle land, men koordinatoren for hvert av forslagene må være fra et ESA medlemsland. Og intet forslag vil bli godkjent hvis det ikke omfatter vitenskapelige organisasjoner fra minst tre europeiske land.

Forskere som ønsker å være med, bes om å følge retningslinjene som finnes på ExoMars-Pateur websiden.

En innledende interessemelding må være mottatt innen 28. mars 2003. Selve forslaget skal være inne 14. mai 2003.

Fakta

Som navnet antyder, forventes ExoMars å bidra vesentlig til ny innsikt i overflateforholdene på Den røde planet med særlig vekt på exobiologi, letingen etter tegn til liv på Mars, tidligere eller nåværende.

Hvordan sonden vil se ut, er fortsatt under vurdering. Slik man tenker seg det nå, skal en landingsseksjon med et solcelledrevet kjøretøy bli frakoblet en orbitalseksjon og på egen hånd ta seg ned til overflaten. Utstyrt med en drill og et prøvetagningssystem vil kjøretøyet gjennom mange måneder utforske det ugjestmilde terrenget og analysere prøver fra steder som kan ha ligget til rette for primitive Mars-livsformer. Deltakerrådet for Aurora har nylig godkjent en fase A studie for ExoMars som også vil se på muligheten av å kombinere det franske Netlander-prosjektet med ESA´s.

Endelig beslutning om ExoMars blir tatt på et ESA ministerrådsmøte sent 2004.

For mer informasjon, kontakt:

Dr. Jorge Vago
ExoMars Study Scientist
Telefon: +3171 565 5211
Fax: +3171 565 3661
E-post: Jorge.Vago@esa.int

ESA Media Relations Service
Telefon +331 5369 7155
Fax: +331 5369 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.