Pilotforsøk for rommat

Under åpningen av MELiSSA i Barcelona i Spania
11 juni 2009

Et nytt pilotprosjekt i Barcelona i Spania skal teste ny teknologi for resirkulering av biologisk avfall. I fremtiden kan liknende teknologi forsyne astronauter med mat, vann og oksygen på månen eller Mars.

Micro-Ecological Life Support System Alternative, eller MELiSSA, som forsøket heter, er et kunstig økosystem. Det skal resirkulere mat, vann og oksygen fra biologisk avfall (urin og avføring), karbondioksid og mineraler.

Prosjektet skal utvikle ny teknologi for langvarige romferder og utforskning av rommet, som for eksempel en bemannet base på månen eller en bemannet ferd til Mars.

MELiSSA befinner seg på School of Engineering ved University Autònoma of Barcelona (UAB) i Spania. Pilotprosjektet er støttet av ESAs Direktorat for bemannet romforskning og ESAs Direktoratet for kvalitetssikring.

Forsøket ble innviet 4. juni 2009 av den spanske ministeren for vitenskap og innovasjon, Cristina Garmendia, ESAs generaldirektør Jean-Jacques Dordain og rektor ved UAB, Ana Ripoll.

Forskning i verdensklasse

View inside MELiSSA pilot plant in Barcelona
Teknologien inne i MELiSSA

- MELiSSA er et forskningsprosjekt i verdensklasse som kombinerer ekspertise fra mange ulike europeiske land, i tillegg til Canada, sa Dordain. - Verdien av MELiSSAs teknologi og prosesser for resirkulering er et nødvendig skritt mot langvarige bemannete romferder i fremtiden.

Pilotforsøket ved UAB demonstrerer banebrytende romteknologi ved hjelp av 40 rotter. Tilsammen trenger rottene like mye oksygen som ett menneske.

Forsøket skal pågå i to år. Det er like lenge som fremtidige ferder i rommet kan komme til å vare. Under hele forsøket vil rottene bli holdt nøye øye med av en veterinær.

Tar resirkulering lenger

Inauguration MELiSSA pilot plant
Cristina Garmendia og Jean-Jacques Dordain

MELiSSA tar resirkulering enda lenger enn teknologien som befinner seg ombord på Mir og den internasjonale romstasjonen i dag.

Disse systemene renser vann og resirkulerer urin og karbondioksid, men kan ikke gjøre biologisk avfall om til mat.

Pilotforsøket er basert på prinsippene i akvatiske økosystemer, og består av fem sammenkoblete hoveddeler. I tre av hoveddelene blir de biologiske avfallsstoffene trinnvis brutt ned ved hjelp av fermenteringsprosesser.

I den fjerde hoveddelen dyrkes alger og planter for å produsere mat, vann og oksygen. Rottene oppholder seg i den femte delen. I fremtiden er det der astronautene vil bo.

Europa en enda viktigere rompartner

View inside MELiSSA pilot plant in Barcelona
Delen hvor rottene bor inne i MELISSA

- Jeg kan virkelig skryte av teknologien som ligger bak MELiSSA-prosjektet, det er et nøkkelelement i vår strategi for bemannet romferd og utforskning av rommet, sa Simonetta Di Pippo, ESAs direktør for bemannet romferd.

Hun håper nå at ESA vil gå videre med en nøye plan som tar hensyn til alle behovene ved bemannete romferder i ulike scenarier.

- ESAs Direktorat for bemannet romferd er klar for å lede dette svært viktige prosjektet som demonstrerer det suksessrike samarbeidet mellom ESA og nasjonale og lokale myndigheter., sa Di Pippo.

Nå faller enda en bit av puslespillet for å gjøre Europa til en enda viktigere partner i den bemannete romferden og utforskningen av rommet på plass.

Andre generasjon

Spanish Minister Garmendia visits the MELiSSA pilot plant
Den spanske ministeren for forskning og innovasjon, Cristina Garmendia

Den første generasjonen av MELiSSA har vært i operasjon siden november 1995 og består, som sin etterfølger, av teknologi fra hele Europa.

Resultatene fra det første prosjektet førte til avgjørelsen om å utvikle en ny og forbedret versjon.

Den andre generasjonen av MELiSSA ble bygget i 2006 og 2007. Over tid vil forsøket få påmontert nye deler. De ulike delene vil først bli testet uavhengig av hverandre, og så optimalisert i løpet av de neste 18 til 24 månedene.

Deretter vil delene bli gradvis sammenkoblet for å starte en fullskala demonstrasjon av MELiSSA i 2014.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.