Planck avslører det kosmiske dramaet

Plancks katalog over kompakte kilder
12 januar 2011

Hadde Shakespeare levd i dag, ville han kanskje ha sagt: ”Hele kosmos er en scene og galaksene dens skuespillere.” ESAs romteleskop Planck undersøker spillet til de kaldeste og eldste rolleinnehaverne i universet. Gjør deg klar for de 25 første vitenskapelige artiklene fra Planck.

Forskerne i det internasjonale samarbeidet om Planck presenterer de 25 første vitenskapelige artiklene fra romteleskopet på en forskerkonferanse i Paris denne uken. Artiklene er sendt til det vitenskapelige tidsskriftet Astronomy & Astrophysics for publisering.

Grunnlaget for resultatene er Plancks tidlige katalog over kompakte kilder (Early Release Compact Source Catalogue). Den viser listen over de viktigste skuespillerne på den kosmiske scenen.

Katalogen inneholder tusenvis av svært kalde, individuelle kilder av stråling på bølgelengder rundt en millimeter og mindre. Forskere over hele verden kan bruke denne listen helt fritt.

- Dette er et stort øyeblikk for Planck, sier Jan Tauber, ESAs prosjektforsker for Planck. - Frem til nå har vi samlet inn data for å vise deres potensial, men nå kan vi endelig begynne på de ordentlige oppdagelsene. Det internasjonale samarbeidet om Planck omfatter flere norske forskere, blant annet ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo.

Universets tre akter

Den kosmiske infrarøde bakgrunnen

Det kosmiske dramaet utspiller seg i tre akter. Teleskoper som fanger opp synlig lys ser kun den siste akten; det enorme teppet av galakser som omgir oss. Men ved å måle strålingen som ligger på bølgelengder mellom infrarød- og radiostråling skuer Planck langt tilbake i tid og viser oss de to første aktene i stykket.

Forskningsresultatene som presenteres denne uken gir ny og viktig informasjon om akt nummer to; da galaksene ble skapt. Planck har funnet spor av en populasjon av galakser som har vært skjult bak støv og gass i milliarder av år. Disse galaksene dannet stjerner 10 til 1000 ganger raskere enn stjernedannelsen i Melkeveien i dag.

Senere vil Planck vise oss de hittil beste bildene av kosmos’ første akt; dannelsen av de første storskala strukturene i universet, hvor de første galaksene ble født. Disse strukturene er synlige i mikrobølgestrålingen som ble frigitt da universet begynte å kjøle seg ned, bare 380 000 år etter the Big Bang.

Forgrunnsstråling av superspinnende støv

Dannelsen av galakser

Men for å kunne se denne bakgrunnsstrålingen av mikrobølger best mulig, må stråling fra en hel mengde kilder i forgrunnen fjernes. Det inkluderer flere objekter i Plancks første katalog. Dermed er katalogen et viktig skritt mot å kunne se den kosmiske bakgrunnsstrålingen bedre.

Den anomale mikrobølgestrålingen (anomalous microwave emission) i forgrunnen er en diffus glød fra de tette og støvfylte områdene av Melkeveien. Til nå har opphavet til denne strålingen vært et mysterium.

Data fra Plancks helt spesielle bølgelengder bekrefter teorien om at den anomale mikrobølgestrålingen kommer fra partikler av kosmisk støv som spinner flere titalls milliarder ganger per sekund etter kollisjoner med atomer som beveger seg hurtig eller pakker med ultrafiolett lys.

Denne kunnskapen vil hjelpe til med å fjerne tåken av forgrunnsstråling i Plancks data.

Universets sanne natur

Anomal forgrunnsstråling

Planck viser også frem detaljer fra andre skuespillere på den kosmiske scenen; gigantiske grupper av fjerne galakser. Disse er synlige som kompakte silhuetter mot den kosmiske mikrobølgebakgrunnen.

Det internasjonale forskningssamarbeidet om Planck har så langt observert 189 slike galaksegrupper, 20 av dem er helt nye grupper som vil bli bekreftet av ESAs røntgenteleskop XMM-Newton.

Ved å scanne hele himmelen kan Planck finne de mest massive av disse galaksegruppene. De er sjeldne, men deres antall vil gi sterke spor om hva slags type univers vi lever i, hvor raskt det utvider seg og hvor mye materie som igjen.

Et bilde av begynnelsen på alt

Supergruppe av galakser

- Dagens resultater er bare toppen på isfjellet av kunnskap som vil komme fra Planck, sier David Southwood, ESAs direktør for vitenskapelig og robotisk utforskning. Takket være det entusiastiske og gode arbeidet til samtlige som er med på prosjektet, overgår Planck alle forventninger.

- Katalogen inneholder råmateriale for mange flere oppdagelser, og vi har ennå ikke kommet til den store skatten, selve den kosmiske mikrobølgebakgrunnen, sier Southwood.

De neste store dataene fra Planck vil bli kunngjort i januar 2013. Det vil avsløre den kosmiske bakgrunnsstrålingen i detalj og aller første akt i universets drama. Det vil bli et bilde av begynnelsen på alt.

Mer informasjon her

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.