Polen og ESA signerer Plan for Europeisk Samarbeidsstat (PECS)

Rafal Baniak and Chris de Cooker
5 mai 2008

28. april 2008 forsterket Polen sine forbindelser med ESA ved å signere avtalen om Plan for Europeisk Samarbeidsstat (Plan for European Cooperating State Charter, PECS). Dette er en direkte etterfølger av Avtalen om Europeisk Samarbeidsstat som ble underskrevet i april 2007.

Planen for Europeisk Samarbeidsstat ble underskrevet i Warsawa av Rafal Baniak, statssekretær i det polske handelsdepartementet, og Chris de Cooker, leder av Avdeling for Internasjonale Relasjoner i ESA.

Polen er det fjerde europeiske landet som skriver under på PECS. Ungarn signerte avtalen i november 2003, den Tsjekkiske Republikken i november 2004 og Romania i februar 2007.

Polen har lange tradisjoner innenfor romfart og romforskning. Landets forskningsinstitusjoner har vært med på mange av ESAs romprosjekter, inkludert Ulysses, ISO (arkivdata), SOHO, XMM, Cluster; Double Star, Huygens, Mars Express, Herschel (deler til HIFI-instrumentet), Planck, XEUS, Integral, Rosetta og BepiColombo. Polske forskere er også involvert i utviklingen av instrumenter til ExoMars-roveren.

Innenfor jordobservasjon er polske forskningsledere aktive brukere av data fra Envisat. Flere polske studenter har studert i og fått stipend av ESA og ESAs medlemsland. For tiden er flere polske studenter involvert i ESAs utdanningsprosjekt Student Space Exploration and Technology Initiative (SSETI).

Underskrivingen av PECS-avtalen representerer en milepæl i samarbeidet mellom Polen og ESA. Nå har Polen mulighet til å delta i enda flere av ESAs programmer og aktiviteter.

I første rekke vil samarbeidsavtalen gjøre det mulig for Polen å delta i ESAs programmer for romforskning, menneskelig romfart, navigasjon, telekommunikasjon, teknologisk forskning og utvikling i en femårsperiode.
For mer informasjon, kontakt:
Anabelle Fonseca Colomb
ESA International Relations Department
Tel: +33.1.5369.7238
Fax. +33.1.5369.7627
Bernard Zufferey
ESA PECS Manager
Tel: +31.71.565.3498
Fax. +31.71.565.4693

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.