Beijing Olympic Stadium

Prognoser for luftkvalitet i Kina

22 juli 2008

Mindre enn en måned før OL i Beijing, har kinesiske myndigheter satt i gang en rekke tiltak for å bedre luftkvaliteten under lekene. Et nytt verktøy som gjør at kineserne kan sjekke hvor effektive disse tiltakene er, har blitt installert i hovedstaden.

Dårlig luftkvalitet kan nemlig skape problemer for OL-utøverne og føre til svakere resultater for dem som deltar i utendørs utholdenhetsøvelser som sykling og maraton.

Siden hovedårsaken til luftforurensingen i Beijing er utslipp fra kjøretøy, startet tiltak for å begrense trafikken den 20. juli 2008. Målet er å fjerne 50 prosent av Beijings 3,5 millioner kjøretøy fra veiene.

Fra 20. juli og frem til 20. september 2008 får private kjøretøy bare lov til å kjøre annenhver dag. Biler med høye utslipp blir forbudt.

Air Quality forecasting launch
Launch of Air Quality forecasting at EPB

På vegne av ESA har CERC (Cambridge Environmental Research Consultants) installert et avansert prognosesystem for luftkvalitet på Beijing Municipal Environmental Protection Bureau (EPB). Kinesiske myndigheter skal bruke dette til å overvåke virkningen av trafikkreduksjonen på luftkvaliteten i byen.

“Vi er svært fornøyd med systemet vi har installert i Beijing, og vi tror de detaljerte luftprognosene vil være et viktig verktøy for å forutsi og forstå luftkvaliteten i byen,” sier David Carruthers fra CERC.

“Systemet er svært fleksibelt og kan raskt justeres, for eksempel for å ta hensyn til de spesielle tiltakene for å redusere utslipp som blir iverksatt i juli og frem til etter at lekene er avsluttet.”

Takket være det nye verktøyet er prognoser for luftkvaliteten på gateplan i Beijing blitt produsert siden 8. juli – nøyaktig én måned før lekenes åpningsseremoni.

Tredagers prognoser oppdateres daglig på nettstedet for luftkvaliteten i Beijing, www.beijingairquality.cn. Disse prognosene er konturdiagrammer med høy oppløsning over forurensing. Prognosene forutsier mengden av nitrogendioksid, ozon, svevepartikler og svoveldioksid for hver av Beijings åtte bydeler. Brukerne kan velge å se kart for hver forurensingstype hver for seg, eller vise en total helseindeks for alle forurensingstypene kombinert.

BeijingAir street-scale air quality forecast for Beijing 22July
BeijingAir street-scale air quality forecast for 22 July

“De endelige prognosene bruker en kombinasjon av målinger av luftkvalitet, overflatedata og prognosemodeller. Regional modellering ved hjelp av Chimere leveres av det Kongelige Nederlandske Meteorologiske Institutt (KNMI) , og detaljert lokal modellering gjøres med en modell fra CERC, ADMS-Urban,” forklarer Carruthers.

Li Kunsheng, visedirektør for EPB, sier han ønsker installasjonen av det nye systemet velkommen. Han ser frem til at prognosesystemet blir et viktig verktøy for å forutse luftkvaliteten i Beijing når virkningene av tiltak mot luftforurensing tas i betraktning, inkludert de som ivertsettes for de olympiske lekene.

De avanserte tredagersprognosene gjøres tilgjengelige som en del av Dragon-2-programmet. Dragon-2 er et samarbeidsprosjekt mellom ESA og Forsknings- og teknologidepartementet i Kina. Det har blant annet som mål å øke utnyttelsen av satellittdata fra ESA og kinesiske jordobservasjoner (Chinese Earth Observation) i Kina.

Satellittdata fra instrumentene SCIAMACHY og OMI vil i løpet av kort tid være inkludert i den regionale modellen. Det vil gjøre overvåkingen av utslipp enda bedre.

SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Chartography) er ett av ti instrumenter ombord på ESAs satellitt Envisat.

OMI (Ozone Monitoring Instrument) ble konstruert av en gruppe europeiske bedrifter og forskere, ledet av Nederland. Den er et instrument på NASAs EOS-AURA-prosjekt.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.