Bright lower echo from Mars’ south-polar layered deposits

Radaren om bord i Mars Express måler vannmengden rundt sydpolen på Mars

15 mars 2007

Mengden vann som i form av frosne lag befinner seg i området rundt sydpolen på Mars, ville være nok til å dekke hele planeten med et 11 meter tykt lag med flytende vann.

Dette nye estimatet er et resultat av mer enn 300 virtuelle dybdesnitt gjort av radarinstrumentet om bord i Mars Express. Radaren har kartlagt tykkelsen på de sedimentære islagene som dekker polen . Den ser gjennom islagene helt ned til bunnen, som noen steder ligger hele 3,7 km under overflaten.

Virtual ‘slice’ through icy layered deposits near Mars' south pole

"Den delen av sydpolen på Mars som er dekket av is er nesten like stor som Europa. Vannmengden dette utgjør har vært beregnet tidligere, men aldri med et så pålitelig resultat som denne radaren gjør mulig," sier dr. Jeffrey Plaut ved NASAs Jet Prpulsion Laboratory i California (USA), en av prosjektets to ledende radarforskere og hovedforfatter av studierapporten..

Thickness of Mars' South Polar Layered Deposits
Thickness of Mars' South Polar Layered Deposits

Instrumentet, som er kalt MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding), skal dessuten kartlegge tykkelsen på liknende lag ved Mars´ nordpol.

“Radaren vår gjør jobben sin utrolig bra,” sier prof. Giovanni Picardi ved Universitetet i Roma ‘La Sapienza,’ forskningsleder for instrumentet. “MARSIS viser seg å være et meget effektivt verktøy når det gjelder å sondere under overflaten på Mars, og den viser hvordan gruppens målsetning om – f.eks. å sondere lagene ved polene - er oppnådd med hell,” fortsetter han. “Ikke bare gir MARSIS oss den aller første innsikt i hvordan selve Mars-overflaten ser ut under disse lagene, men også detaljene vi nå får se er helt fantastiske. Vi venter faktisk resultater som er enda mer oppsiktsvekkende når vi har fått fullført den avanserte finjusteringen av databehandlingsmetodene, som fremdeles pågår. Dette vil gjøre oss i stand til enda bedre å forstå hva overflaten og sedimentene består av.”

Lower boundary of icy layers covering Mars' south-polar region
Lower boundary of icy layers covering Mars' south-polar region

Lagene ved polene inneholder det meste av det vannet vi kjenner til på Mars i dag, selv om andre områder av planeten ser ut til å ha vært svært våte i perioder tidligere. Å forstå historien og hvor vannet ble av på Mars, er nøkkelen til studiet av muligheten for at detnoensinne har vært liv på Mars, fordi alt liv som vi kjenner til, er avhengig av flytende vann.

Plaut, Picardi og 22 andre forskere publiserer denne uken en analyse av observasjonene fra sydpolen gjort med radarinstrumentet om bord på Mars Express i nettutgaven av tidsskriftet Science.

Upper surface of icy layers covering Mars' south-polar region
Upper surface of icy layers covering Mars' south-polar region

Lagene ved sydpolen på Mars strekker seg over og under en polkappe av skinnende, hvit frossen karbondioksid og vann. En del av lagene er farget mørke av støv. Men styrken på det reflekterte signalet som radaren mottar fra den steinete overflaten under lagene antyder at de består av minst 90 prosent frossent vann. Et område med en særlig lys refleksjon nederst i lagene utgjør et mysterium for forskerne. Det kan minne om hvordan et tynt lag med flytende vann ville oppfattes av radarinstrumentet, men temperaturene er så lave at det vurderes som svært lite sannsynlig at det finnes flytende vann der.

Når vi registrerer hvordan grunnen under islagene ser ut, får vi informasjon om en enda dypere struktur på Mars. "Vi visste ikke hvor langt det egentlig var gjennom lag-deponiene og ned til grunnen," sider Plaut. "Men nå ser vi at skorpen ikke er blitt presset ned av vekten på isen slik det ville være på Jorden. Skorpen og den øvre mantelen på Mars er stivere enn den på Jorden, sannsynligvis fordi det er mye kaldere i Mars´ indre."

For mer informasjon, kontakt

Giovanni Picardi, MARSIS Principal Investigator, University of Rome 'La Sapienza', Italy
Email: picar @ infocom.uniroma1.it

Jeffrey Plaut, MARSIS Co-Principal Investigator, NASA/JPL, USA
Email: plaut @ jpl.nasa.gov

Agustin Chicarro, ESA Mars Express Project Scientist
Email: agustin.chicarro @ esa.int

Fred Jansen, ESA Mars Express Mission Manager
Email: fjansen @ rssd.esa.int

Enrico Flamini, ASI Mars Express Mission Manager
Email: enrico.flamini @ asi.it

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.