Radaren på Mars Express samler inn de første informasjoner om overflaten

10 august 2005

ESA PR 38-2005. MARSIS, radaren om bord i ESA’s orbitalsonde Mars Express, samler nå inn de første informasjonene om oveflaten og ionosfæren på Mars.

Radaren startet sin vitenskapelige virksomhet den 4. juli 2005, etter at de første testene var avsluttet. På grunn av den sene antenneutfoldingen ble det bestemt å dele inn prosjektet, som opprinnelig var planlagt å vare i fire uker, i to faser, hvorav den siste skal startes innen desember i år.

Dette innebærer at instrumentet kan starte de vitenskapelige observasjonene tidligere enn planlagt, på nattsiden av Mars. Denne betingelsen i omgivelsene innebærer en fordel for observasjoner under overflaten, fordi ionosfæren er mer aktiv ved dagtid og forstyrrer radiosignalene som brukes for observasjoner under overflaten.

“Innkjøringsfasen har bekreftet at radaren fungerer meget bra, og at den kan settes inn for fullt uten at den forstyrrer noen av satellittsystemene,” sier Roberto Seu, instrumentleder for MARSIS, universitetet ‘La Sapienza’, i Roma, Italia.

MARSIS er et sammensatt instrument som kan drives ved ulike frekvensbånd. Det er konstruert for å brukes når satellitten er nærmest planetens overflate (perigeum). Lavere frekvenser er best egnet for å granske strukturene under overflaten, og de høyeste frekvensene brukes for å granske strukturer som ligger litt dypere, mens alle frekvensene er egnet for studier av overflaten og de øvre lagene i atmosfæren rundt Mars.

“I løpet av denne innkjøringsfasen har vi testet alle overføringsmodi og forbedret radarens ytelser rundt Mars,” sier prof. Giovanni Picardi, hovedansvarlig for MARSIS, universitetet i Roma ‘La Sapienza’. “Resultatet er at etter at vi startet de vitenskapelige observasjonene, har vi mottatt meget rene ekko fra overflaten samt de første signalene om ionosfæren.”

Ved hjelp av lavfrekvenser har MARSIS undersøkt de flate områdene i nord mellom 30 og 70 graders bredde rundt hele Mars. “Vi er svært tilfredse med hvordan radaren fungerer. Faktisk stemmer de målingene vi har gjort av overflaten til nå nesten 100 prosent med de modellene vi har av topografien på Mars,” sa professor. Picardi.

Vi har konsentrert oss om å analysere de første informasjonene om flatere områder, fordi her er strukturen under overflaten i utgangspunktet lettere å identifisere. “Men siden radaren ser ut til å fungere så godt for overflaten, har vi grunn til å tro at radiobølgene vil spre seg korrekt under overflaten også,” tilføyde professor Picardi.

“Nå må vi forsikre oss om at de ekkoene som stammer fra strukturene under overflaten blir identifisert og isolert på en utvetydig måte. Derfor må vi nøye gjennomgå alle informasjonene for å utelukke at signaler som kan tolkes som om de stammer fra ulike strukturer under overflaten ikke stammer fra ujevnheter i overflaten. Dette arbeidet vil vi konsentrere oss om i noen uker til.”

De første ionosfæriske målingene som er utført av MARSIS har også avslørt interessante foreløpige funn. Radaren reagerer direkte på flere ladede partikler som ionosfæren er satt sammen av. Dette er til tider mer enn ventet.

“Nå er vi i ferd med å analysere informasjonene for å finne ut om dette forårsakes av plutselige økninger i solaktiviteten, slik det var tilfellet den 14 juli, eller om vi må sette opp nye hypoteser. Dette vil vi bare få svar på ved videre analyser,” sa Jeffrey Plaut, assisterende prosjektleder ved NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, USA.

Mer informasjon:

Giovanni Picardi,
MARSIS prosjektleder ved INFOCOM Dept. -
Universita’ di Roma “La Sapienza”
picar@infocom.uniroma1.it

Jeffrey Plaut,
MARSIS assisterende prosjektleder, NASA/JPL
plaut@jpl.nasa.gov

Roberto Seu,
MARSIS instrumentleder og teamleder for SHARAD, INFOCOM Dept. - Universita’ di Roma “La Sapienza”
roberto.seu@uniroma1.it

Agustin Chicarro,
ESA, leder for Mars Express vitenskapelige program Agustin.chicarro@esa.int

Fred Jansen,
ESA, prosjektleder for Mars Express
fjansen@rssd.esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.