Reiter medlem av romstasjon-mannskapet

ESA-astronauten Thomas Reiter
17 juli 2006

Alt 6. juli ble den tyske ESA-astronauten Thomas Reiter medlem av det faste mannskapet på Den internasjonale romstasjonen. Nå er ha for lengst i gang med arbeidet.

Noe av det første som skjedde etter at lukene mellom Discovery og Den internasjonale romstasjonen ble åpnet 6. juli klokken 18.30 norsk tid, var at romfergemannskapet fikk en obligatorisk sikkerhetsorientering av romstasjonens Vinogradov og Williams. Deretter flyttet Reiter sitt Sojus-kontursete fra romfergen til romstasjon-”livbåten” Sojus TMA-8, og det markerte at han var blitt medlem av stasjones mannskap. Nå er det faste mannskapet atter opp i tre, som det ikke har vært siden 2003.

The International Space Station
Den internasjonale romstasjonen

Reiters ansvarsområder omfatter den russiske koblingsmekanismen, styring, miljøsystemer, strømforsyning og kommunikasjon, dessuten mannskapets helse/sikkerhet og aktivitet utenfor stasjonen. Han kommer til å bli første ESA-astronaut som fra romstasjonen deltar i arbeidsøkter utenfor. I tillegg vil han drive vitenskapelig arbeid.

Dette arbeidet omfatter en serie eksperimenter som europeiske forskere har satt sammen innenfor rammen av Astrolab-prosjektet, og er knyttet til områder som fysiologi, psykologi, mikrobiologi, plasmafysikk og stråling. Han vil også prøve/demonstrere teknologi og utføre forsøk av industri og undervisnings-karakter for universiteter og skoler på forskjellige trinn.

Reiter får et opphold av ca. seks måneders varighet, men han har erfaring – han har tidligere vært 179 dager i rommet, hvorav de aller fleste i romstasjonen Mir under EuroMir-programmet i 1995-1996.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.