Ressurspermen ”ISS Education Kit” og DVD’en ”Newton in space” lansert under Naturfagkonferansen i Tønseb 7. – 8. oktober

Undervisningsmateriell fra ESA
Undervisningsmateriell fra ESA ble presentert og distribuert under Naturfagkonferansen i Tønsberg
5 november 2004

ESA har i høst kommet ut med to produkter tilrettelagt for ungdomskole og videregående skole. Begge er nå tilgjengelige i norsk utgave og distribueres gratis til interesserte lærere.

Under Naturfagkonferansen i Tønsberg 7. – 8. oktober ble ressurpermen ”International Space Station Education Kit” og DVD’en ”Newton in space” presentert for ca. 250 deltakere. Undervisningsminister, Kristin Clemet, åpnet konferansen og også hun fikk overrakt et sett av det nye undervisningsmateriellet.

International Space Station Education Kit

ISS Education Kit
Ressurspermen ”International Space Station Education Kit” er tilgjengelig i norsk utgave

Ressurspermen ”International Space Station Education Kit” er utviklet av ESA eksperter og astronauter i samarbeid med lærere fra hele Europa.

Romfart og romforskning - kanskje spesielt astronauter - er noe som fasinerer mange unge. Ressurspermen "International Space Station Education Kit" gir bakgrunnsmateriell om Den internasjonale romstasjonen (ISS) på et grunnleggende nivå og gir mulighet for å bruke romfart som en spennende og motiverende innfallsvinkel i undervisningen.

Ressurpermen består av fem kapitler med bakgrunnsinformasjon og forslag til oppgaver som er relevante i forhold til europeisk pensum. I tillegg finnes fargetransparenter, en ordliste og en lærerveiledning. Innholdet i ressurpermen er velegnet til prosjektarbeid og annet tverrfaglig arbeide.

“Denne burde være i hver eneste skoleransel fra ungdommsskolens 8. trinn! En fantastisk lettfattelig bok laget på et meget bra og lettforståelig nivå”, sa Ivar Johansen i Norsk Astronautisk Forening etter å ha lest ressurspermen.

Lærere som underviser aldersgruppen 12 – 15 kan bestille gratis eksemplar av ressurspermen ”International Space Station Education Kit” ved å fylle inn skjemaet: ISS Education Kit request form

DVD: Newton in space

Scenes filmed in space
ESA astronaut Pedro Duque demonstrerer Newtons bevegelseslover ombord på Den internasjonale romstasjonen

DVD’en ”Newton in space” tar for seg Newtons tre bevegelseslover og blir demonstrert av astronauter ombord på Den internasjonal romstasjonen og av elever fra ulike skoler i Europa ved hjelp av noen mer utradisjonelle eksperimenter.

DVD’en varer i 17minutter og kan vises i ett eller ”stykkevis og delt” – DVD’en er delt inn i kapitler slik at det er enkelt å stoppe opp mellom de tre bevegelseslovene. Dette gir anledning til å stoppe opp for diskusjon i klassen, eventuelt prøve ut egne eksperimenter og demonstrasjoner.

Sammen med DVD’en finnes en lærerveiledning på engelsk som gir nyttig bakgrunnsinformasjon og forslag til eksperimenter og videre fordypning.

Dette er den første DVD’en i en serie kalt ”ISS DVD Lesson series”. DVD nummer to er allerede i produksjon og tar for seg menneskekroppen og hvordan den påvirkes av tyngdekraften.

Lærere som underviser aldersgruppen 12 – 15 kan bestille og motta gratis eksemplar av DVD’en ”Newton in space” ved å fylle inn skjemaet: DVD Lessons request form

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.