Romdrakt for arbeid utenfor romfartøyet

Det finnes flere typer romdrakter. Drakten som beskrives her er amerikansk, er konstruert for arbeid utenfor romfartøyet og kalles EMU (av Extravehicular Mobility Unit). En arbeidøkt ute i rommet varer 6-8 timer.

Rommet er et skadelig miljø for menneskekroppen. I et nesten fullstendig vakuum finnes ikke luft å puste i, og temperaturen varierer mellom ca. minus 100 og pluss 100 grader avhengig av om astronauten befinner seg i skygge eller i sollys. Sollyset er så sterkt at det kan skade synet, og i tillegg utsettes kroppen for stråling som øker risikoen for kreft. Under drakten er astronauten iført et undertøylignende plagg med vannslanger som hindrer at de blir for varme eller for kalde.

  • En romdrakt er hvit for å reflektere varme og for å synes i rommet
  • Den veier ca. 140 kg med alt utstyr
  • Romdrakten beskytter astronauten mot vakuumet, temperaturforskjellene og stråling
  • Romdrakten inneholder alt astronauten behøver for å kunne utføre arbeidsoppdrag utenfor romfartøyet – oksygen, væske som kan drikkes, radiokommunikasjon, videokameraer og lyskilder

Slik ser den amerikanske EMU-drakten ut:

I romfergen og romstasjonen kan atmosfæren kontrolleres, og der trenger man ikke romdrakt. Det er først når astronauten skal utføre arbeid utenfor at drakten og alt utstyret er nødvendig. Nær jordoverflaten består luften av omkring 20 prosent okysgen og 80 prosent nitrogen. I romdrakten puster astronauten rent oksygen.

Store deler av drakten består av et materiale bygget opp av hele 14 lag fra innerst til ytterst. Bak bærer de en slags ryggsekk som inneholder oksygen, et varslingsystem, batteri, vannkjølingssystem, ventilasjonsvifte og radiokommunikasjon. Under ryggsekken kan festes en pakke som kalles SAFER (av Simplified Aid for EVA Rescue). Pakken har små gassdyser som gir astronauten styring i en nødsituasjon, for eksempel om sikkerhetslinen skulle ryke. Hjelmen beskytter mot intenst sollys og omfatter lyskilder pluss videokameraer.

Romdrakten består av flere deler som finnes i ulike størrelser slik at den kan settes sammen for å passe hver enkelt astronaut. Hanskene er spesiallaget og individuelt tilpasset. Hele drakten veier ca. 140 kg og har 17 forskjellige løse utstyrskomponenter.

Treningsdraktene settes sammen omkring ni måneder før ferden, flydrakten normalt fire måneder før. Draktene er hvite for at de skal kunne ses godt, men først og fremst for å reflektere mest mulig av sollyset.

Radiokommunikasjonsutstyret som finnes i ryggsekken gjør det mulig for en astronaut i arbeid utenfor å samtale med de andre i romstasjonen. Gjennom kommunikasjonslinjene sendes også astronautens EKG til leger ved kontrollsenteret i Houston.

Last update: 13 desember 2006

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.