Romfergen Columbia – Informasjonsnotat nr. 2

6 februar 2003

ESA INFO 03-2003. 4. februar 2003 var det en minnehøytid-seremoni ved NASA/JSC i nærvær av president Bush, representanter for Columbia-astronautenes familier, en rekke fremstående personer og representanter for internasjonale partnere. ESA var representert ved sjefen for European Astronauts Centre, flere astronauter, kontoret i Houston og staben knyttet til ESA´s nyttelast på STS-107.

6. februar skal en religiøs seremoni holdes i National Cathedral, Washington, DC. Partnere i Den internasjonale romstasjonen og representanter for andre programmer vil være tilstede, sammen med høytstående representanter for forskjellige europeiske regjeringer. ESA's generaldirektør, Antonio Rodotà, og Jörg Feustel-Büechl, direktør for bemannet romfart, vil representere ESA ved høytideligheten.

Grankningen – teknisk oppdatering

Ron Dittemore, sjefen for romfergeprogrammet ved NASA/JSC, har i en pressekonferanse rekonstruert de siste minuttene før kommunikasjonen med Columbia ble brutt ca. klokken 15.00 norsk tid 1. februar:

  • Klokken 14.52 viste tre temperatursensorer i bremseledningen for hoved-landingshjulet i venstre hjulbrønn en økning. Columbia nærmet seg da California-kysten på vei mot en landing ved Kennedy-romsenteret klokken 15.16
  • Klokken 14.53 ble det registrert en temperaturøkning på 17-22 grader over en fem minutters periode av en fjerde sensor. Columbia var over California
  • Klokken 14.55 viste en femte sensor en markert temperaturøkning
  • Klokken 14.57 sviktet temperatursensorene i venstre ving. Columbia var over Arizona
  • Klokken 14.59, like før all forbindelse med romfergen ble brutt, kom indikasjon på økt luftmotstand fra venstre ving, noe som fikk to av fire små styremotorer til å brenne i 1,5 sekunder for å kompensere. Columbia var fremdeles under kontroll, men endringene i paneparametrene var større enn normalt.

Dittemore sa at mer tid var nødvendig for å få tak i 32 sekunder med data mottatt på bakken etter at forbindelsen med Columbia ble brutt.

Når det gjelder stykket av skum-isolasjon som løsnet fra den utvendige drivstofftanken omkring 80 sekunder etter start, viste en analyse av videoopptak at biten målte ca. 50x40x15 cm og hadde en masse på 1,2 kg.

Analysen var ikke bare basert på STS-107 opptak, men på en lignende hendelse som inntraff på romfergen Atlantis i oktober 2002 (STS-112), der mannskapet hadde filmet tanken i separasjonsøyeblikket

Konklusjonen var at stykket av skum-isolasjon ikke utgjorde noen sikkerhetstrussel for mannskap eller ferge. Analysen blir nå gjennomgått på nytt for å avgjøre om hendelsen har vært medvirkende til ulykken.

Innsamlingen av vrakdeler fortsetter, med vektlegging av deler som inneholder data og registreringer. Hver enkelt av de utvalgte delene blir grundig vurdert med tanke på hva den kan gi av nyttig informasjon.

I tillegg utfører NASA en serie analyser i forsøk på å finne kilden til problemet. Mengden av vingeskade som må til for å skape den usymmetriske luftmotstanden vil bli bestemt. Det samme vil omfanget av en skade på varmeskjoldet som kan lede til en slik progressiv disintegrering som Columbia var utsatt for.

Status for Den internasjonale romstasjonen

NASA og romstasjon-partnerne har alt begynt å se på status og planer for Den internasjonale romstasjonen

Ekspedisjon 6 mannskapet er i gang med lossingen av det russiske Progress-forsyningsfartøyet som koblet seg til 4. februar klokken 15.49.

Alle partnerne bestreber seg på at romstasjonen fortsatt skal være permanent bemannet.

Forslag om hvordan Sojus og Progress-romfartøyer best skal kunne støtte stasjonen er under utforming. Sojus-livbåtutvekslingene med ESA-astronauter om bord, opprinnelig planlagt for april og oktober, inngår i arbeidet.

Oppdatering av europeiske forskningsdata fra STS-107

De første kontakter med operasjons- og forskningsgruppene bak de tre vellykkede ESA-instrumentene som sendte all telemetrering og alle videodata til bakken, ga inntrykk av tung sorg over den tragiske slutten på STS-107 ferden, men også stor glede over de data som var skaffet gjennom fremragende innsats fra mannskapet.

FAST (Facility for Adsorption and Surface Tension), som først fløy på STS-95 i oktober 1998 (med den amerikanske astronaut-veteranen John Glenn og ESA-astronaut Pedro Duque i mannskapet), virket meget bra. Tre eksperimenter ble utført i rekkefølge for én tysk og to italienske forskergrupper.

COM2PLEX-instrumentet besto av tre Loop Heat Pipes skaffet til veie av like mange industriselskaper i Belgia, Frankrike og Tyskland. Detaljerte data er tilgjengelig, og kvalitative analyser indikerer forbedrede varmeoverføringsegenskaper.

Alle syv eksperimenter i ARMS (Advanced Respiratory Monitoring System), støttet av forskningsgrupper i Danmark, Italia, Sverige og Tyskland, leverte utmerkede data.

Mer informasjon om de europeiske instrumentene og eksperimentene på STS-107 kan finnes på http://spaceflight.esa.int/sts107.

Faktaark om eksperimentene kan lastes ned fra http://www.estec.esa.int/spaceflight/transfer/sts107exp.

For ytterligere informasjon, kontakt:

ESA Media Relations Service
Telefon +331 5369 7155
Fax +331 5369 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.