Romhus på Jorden

Innovative løsninger for bærekraftig husbygging på Jorden
24 august 2004

Et ESA-utviklet hus som bruker teknologi beregnet på verdensrommet, kan bli grunnlaget for den nye tyske forskningsstasjonen Neumayer-III i Antarktis. Den nye stasjonen må følge strenge regler utformet for å beskytte miljøet i Antarktis, og det er her romteknologien kommer inn.

I 2001 fikk representanter for Alfred Wegener-instituttet, som er tungt involvert i polar- og havforskning og har ansvaret for den tyske Antarktis-stasjonen, se utkastet til SpaceHouse, og bestemte seg for å samarbeide med ESA om et polarhuskonsept basert på SpaceHouse-teknologien. Konseptet ble presentert under den 28. konferansen for Scientific Committee on Antarctic Research i Bremen forrige måned.

SpaceHouse

SpaceHouse
ESAs SpaceHouse – et konsept for boliger på Jorden

Ideen om å konstruere et 'SpaceHouse' for bruk på Jorden ble faktisk født for fem år siden, like etter det store jordskjelvet i Izmit i Tyrkia i 1999. «Vi spurte oss selv om ikke en del av den avanserte teknologien vi har utviklet for utforskning av verdensrommet, kunne brukes for å bygge helt jordskjelvsikre hus», sier Fritz Gampe, seniorforsker i ESAs Technology Transfer-program (TTP).

«Det første målet var å bruke det samme ultralette komposittmaterialet av karbonfiberarmert plast (CFRP) som ESA benytter i store, selvbærende konstruksjoner, antenner og solcellepaneler ombord i romfartøyer, for å lage en lett og selvbærende skallkonstruksjon som kan motstå kraftige jordskjelv. Denne løsningen er helt ulik mange av dagens konstruksjoner, som tar i bruk enda mer stål og betong for å stå imot påkjenningene.»

Artist's impression of the SMART-1 mission
SpaceHouse benytter satellittsolceller for å generere strøm

Konstruksjonen som ingeniørene og utviklerne kom frem til, er en sfærelignende struktur – en av de mest stabile, selvbærende formene. Fordi konstruksjonen står på pæler, er den isolert fra bevegelser i underlaget. I prinsippet glir den oppå jordskorpen. I sin nåværende form kan SpaceHouse motstå vibrasjoner fra jordskjelv med en styrke opp til 7 på Richter-skalaen, vindhastigheter inntil 220 km/t og flomnivåer opp til 3 meter – spesifikasjoner som er basert på forhandlinger med forsikringsbransjen med tanke på et typisk europeisk område.

Proposal for Antarctic station based on ESA technology
Den tyske Antarktis-stasjonen Neumayer-III basert på ESA-teknologi

Huset er beregnet å være selvforsynt. Det bruker solenergi og har avanserte systemer for resirkulering og rensing av vann. En annen idé, som fremdeles er på tegnebrettet, er et system som fjerner sykdomsfremkallende partikler i submikronområdet fra luften.

Det er disse faktorene som gjør ESA-konseptet interessant for tyskerne. For å oppfylle miljøkravene i Antarktis må alle konstruksjoner kunne fjernes etter bruk uten å forurense miljøet. De må også tåle det barske klimaet. Den lette SpaceHouse-konstruksjonen vil motstå snøfall på inntil 1 m/år uten å synke ned i isen, og den er lett å demontere etter bruk. Konstruksjonen oppfyller også med god margin de formelle kravene til bygninger i Antarktis.

Romforskning til hverdagsbruk

Romteknologi kan gi opphav til oppsiktsvekkende former

Teknologien som benyttes i SpaceHouse-konstruksjonen kan også være interessant for det europeiske boligmarkedet.

«Byggesektoren er en av Europas viktigste bransjer. Den sysselsetter 28 % av alle europeere, og omsetningen utgjør 10 % av de samlede nasjonalproduktene. Likevel kan ikke denne sektoren sies å være av de mest teknologisk innovative, selv om en mengde nye materialer og prosesser er tatt i bruk i de senere årene,» sier Fritz Gampe.

Concordia Station Antarctica
Concordia-stasjonen i Antarktis resirkulerer vann ved hjelp av romteknologi

«Fordi boenheter i rommet er utformet for å opprettholde liv i ugjestmilde omgivelser ved hjelp av avansert teknologi, kan denne teknologien også innebære store fremskritt for byggeindustrien på Jorden.»

Byggematerialene kan for eksempel inneholde svært effektive, brannsikre materialer som er utviklet for verdensrommetog som kan forsynes med et tynt polymerlag (en metallbelagt plastfolie) til beskyttelse mot lynnedslag.

SpaceHouse om natten

Via TTP har ESA investert de nødvendige ressursene for å videreutvikle det opprinnelige SpaceHouse-konseptet og etablere et teknologisk grunnlag. Neste skritt er å bygge en SpaceHouse-prototyp som viser mulighetene i markedet og fordelene ved bærekraftige byggekonsepter.

Pierre Brisson, leder for ESAs Technology Transfer and Promotion Office sier: «ESAs romforskning har allerede levert mange banebrytende løsninger på problemer her på Jorden. Nye krav til en bærekraftig utvikling innebærer at romteknologi bør kunne bidra til interessante og lønnsomme løsninger for byggebransjen.»

Neumayer-III

SpaceHouse-konseptet for en miljøvennlig Neumayer-III-stasjon i Antarktis

Hvis alt går etter planen, vil Neumayer-III erstatte Neumayer II i 2008. I juli annonserte den tyske undervisnings- og forskningsministeren, Edelgard Bulmahn, at 26 millioner euro er øremerket for å bygge den nye tyske Antarktis-stasjonen, og at «hypermoderne og miljøvennlige materialer som tidligere bare er benyttet innen romteknologi», vil bli brukt.

Nå som finansieringen er på plass, vil en uavhengig gruppe bli utnevnt for å undersøke kravene til bygningen og avgjøre om SpaceHouse-konseptet skal være grunnlaget for prosjektet.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.