Rommet essensielt for fremtidens ressurser

Erik Tandberg
30 august 2010

Think Outside the Planet, nettverket for teknologiutveksling mellom rommet og olje- og gassindustrien, hadde både seminar og stand på energikonferansen ONS i Stavanger. Der fikk vi vite hvor viktig rommet er for fremtidens ressurser.

Mandagen 23. august hadde Think Outside the Planet seminar sammen med olje- og gassnettverket Arena Integrated Operations.

Først ut var sivilingeniør og romfartsekspert Erik Tandberg. Han presenterte situasjonen for det amerikanske romprogrammet slik det er i dag. Deretter viste romfartseksperten frem de mest avanserte sondene og robotene som er i rommet i dag eller som snart skal skytes opp.

- Både olje- og gassindustrien og romindustrien jobber i ekstreme miljøer som er farlige for mennesker, sa Tandberg. Derfor er sonder og roboter som tåler store påkjenninger, kan fjernstyres fra lang avstand, og operere på egenhånd, interessant for begge sektorer.

Sikkerhet og krisehåndtering

Knut Øxnevad

Knut Øxnevad, leder for teknologibedriften Simtano, og tidligere ansatt ved Jet Propulsion Laboratories i USA, påpekte at mulighetene for overføring av teknologi begge veier mellom romindustrien og olje- og gassindustrien er stor.

- Romindustriens, og spesielt den bemannete romfartens, svært høye krav til sikkerhet i alle ledd, og klare retningslinjer ved krisesituasjoner, kan olje- og gassindustrien lære mye av, sa Øxnevad.

Jordas forsiktigste sjåfør

Standen til Think Outside the Planet

Tara Estlin fra Jet Propulsion Laboratories i USA har blitt kalt jordas forsiktigste sjåfør. Hun står bak styringen av NASAs rovere på Mars, Spirit og Opportunity.

Estlin viste hvordan konstruksjonen av de to roverne, og programmene som styrer kjøringen, gjør at de kan operere mye på egenhånd. Roverne kan se og unngå hindringer på bakken. De navigerer selv og registrerer hvor langt de har sklidd.

Bildegjenkjenningsprogrammer gjør at roverne selv kan se og ta bilder av virvelstormer og steinformasjoner som er interessante for forskerne. Styringsprogrammene har blitt overført til andre romsonder og ulike ubemannete havsonder og fartøy.

Robotrigg med kunstig intelligens

Brage W. Johansen og Kong Harald V

Et norsk prosjekt, Seabed Rig, har fått liknende programvare som Mars-roverne. Prosjektet utvikler en borerigg som skal stå på havbunnen. Dette minsker bruken av rør og andre materialer på store dyp.

Riggen skal i høy grad operere på egenhånd. Kunstig intelligens og roboter skal sørge for at riggen kan bore selv og bytte ut slitte deler. Riggen vet både hvordan den skal utføre slike operasjoner og i hvilken rekkefølge den bør gjøre dem i.

Kongelig besøk

Kongen ved standen

På standen til Think Outside the Planet på ONS kunne publikum lese om romindustrien og teknologiutveksling på flere interaktive skjermer. I taket glitret små lyspærer som stjerner. På en hvit planet på stjernehimmelen ble ulike oppskytninger vist frem.

Tirsdag 24. august fikk standen besøk av Kong Harald V. En stolt Brage W. Johansen, direktør for strategi og forretningsutvikling ved IRIS i Stavanger, norsk teknologimegler for ESA, og organisator for Think Outside the Planet, presenterte standen for Kongen.

Rommet - nytt oljeeventyr for Norge?

Pål Julius Skogholt

Nettverket inviterte til nytt seminar onsdag 25. august. Seminaret ble åpnet av Pål Julius Skogholt, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet. Ifølge ham representerer rommet en essensiell strategi for reguleringen og bruken av ressurser. For et langstrakt land som Norge er rommet helt nødvendig for kommunikasjon, navigasjon og ressursovervåking.

- Utveksling mellom romindustrien og offshore-industrien kan gi utvikling av nye energiformer, sa Skogholt.

Peter Diamandis (til høyre) og Bjørn Ottar Elseth

Det var æresgjest og romentreprenør Peter Diamandis, grunnlegger og leder for X Prize Foundation, helt enig i. Ifølge Diamandis vil vi måtte hente fremtidens ressurser ute i rommet.

- Med sin sterke olje- og gassindustri er Norge i en unik posisjon til å kombinere kunnskapen fra både denne industrien, rommet og gruvesektoren, sa Diamandis. Å hente ressurser fra rommet kan gi enorm gevinst, men innbærer også høy risiko. Men det har Norge gjort tidligere, da vi satset på oljeindustri i Nordsjøen, påpekte romentreprenøren.

Guiseppe Morsillo, leder for ESAs Policy Office, fortalte at ønsket om utveksling av teknologi fra romindustrien til andre sektorer er stort også i resten av Europa. Den politiske interessen for disse prosessene er betydelig.

Think Outside the Planet fortsetter

Guiseppe Morsillo

Siste foredrag kom fra Hans Amundsen, leder for AMASE (Arctic Mars Analog Svalbard Expeditions). Hver sommer tester AMASE ut teknologi og metoder som skal brukes på Mars for ESA og NASA.

Siden Amundsen fortsatt var på AMASE, kom foredraget hans i form av en videopresentasjon, med fantastiske bilder fra Svalbard. Flere av instrumentene på AMASE skal lete etter liv på Mars.

- Å lete etter liv vil si å lete etter hydrokarboner, sa Amundsen og hintet til olje- og gassindustrien. Han la vekt på at folk fra rom- og energisektoren må komme sammen og utveksle erfaringer og teknologi.

Både Brage W. Johansen, direktør for strategi og forretningsutvikling ved IRIS og ESAs teknologimegler i Norge, og Bjørn Ottar Elseth, seniorrådgiver for industri ved Norsk Romsenter, begge organisatorer i Think Outside the Planet, var svært fornøyd med konferansen.

- Nå ønsker vi flere bedrifter inn i nettverket for å utveksle ideer og teknologi, og planlegger nytt seminar til neste år, avsluttet Johansen.

For mer informasjon:

Marianne Moen – avdelingsdirektør for kommunikasjon og undervisning ved Norsk Romsenter – 22 51 18 17 / 480 63 743

Bjørn Ottar Elseth - seniorrådgiver for industrikoordinering ved Norsk Romsenter – 22 51 18 11 / 905 74 985

Brage W. Johansen - direktør for strategi og forretningsutvikling ved IRIS – 911 81 129 - bwj @ iris.no

Christian Quale - prosjektleder ved IRIS – 900 29 809 – cq @ iris.no

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.