Rommet og dagliglivet ... om 45 år

World Space Week 2002
28 juni 2002

Fra 4. til 10. oktober 2002 vil ESA´s Utdanningskontor markere Verdens rom-uke ved å gi unge europeere anledning til å fortelle verden om hvordan de tror dagliglivet på Mars vil bli 45 år fra nå.

Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.