Romteknologi finner plass, reduserer forurensing og sparer penger

4 august 2009

Varetransport med trailere og containere er en svært automatisert og optimalisert virksomhet. Men selv med den beste planleggingen blir ledig plass stående ubrukt. To tyske oppfinnere har kommet på en idé for hvordan satellitter kan brukes til å bedre kapasitetsutnyttelsen i varetransport.

På 2008 European Satellite Navigation Competition, som sponses av ESAs Technology Transfer Programme, utlyste T-Systems/DHL fra Tyskland en premie for den beste ideen for å utnytte transportkapasiteten bedre. De ønsket en løsning som kunne analysere plassen i transportkjøretøy, og identifisere og lokalisere ubrukt kapasitet automatisk. Denne plassen skulle brukes til å fylle bestillinger av transporttjenester på kort varsel.

LoVoTrack system
LoVoTrack skal testes av DHL

Dr Mario Neugebauer og Dr Jürgen Anke fra det tyske selskapet ‘ubigrate GmbH’ fant en intelligent løsning for å lokalisere tilgjengelig lastevolum i sann tid. De vant premien med denne løsningen.

- Svært ofte kjenner ikke transportselskapene lastevolumet og den tilgjengelige plassen i bilene sine særlig nøyaktig. De bruker pakkeplaner til å optimalisere utnyttelsen av varerommet, men i praksis er det vanskelig å følge pakkeplanene nøyaktig, og plassen utnyttes ofte ikke fullt ut. Derfor er det viktig å kunne overvåke det tilgjengelige lastevolumet i sann tid, og det er nettopp det vi gjør med vår løsning, forklarer Anke.

En bedre tjeneste ved hjelp av satellitter

Finner ledig plass i containere

Systemet ‘Load-Volume Tracking’ (LoVoTrack) bruker ultralydsensorer, mobil kommunikasjon og satellittnavigering til å hente inn informasjon om lastestatus for trailere og containere.

- Vi har installert sensorer i taket på hver container som kontinuerlig overvåker det tomme volumet tilgjengelig. Denne informasjonen, sammen med presise satellittbaserte navigasjonsdata over hvor bilen befinner seg, sendes via et vanlig mobilnettverk til en sentral server som følger hele trailerflåten til transportselskapet. Det gjør det enkelt å fordele nye pakker til dem som har volum tilgjengelig, sier Neugebauer.

Anke and Neugebauer
Neugebauer og Anke

I praksis kan dette systemet utføre raskere håndtering av nye forespørsler for varetransport. I stedet for å legge inn hente- og transporttid i en pakkeplan, som deretter integreres i en leveringsplan neste dag, kan den sentrale serveren i sann tid identifisere den nærmeste bilen med tilgjengelig plass.

Neugebauer understreker at løsningen som fungerer best i praksis, også gir den største miljøgevinsten. Ved å redusere tomrommet i alle containere får vi en høyere transporteffektivitet. Det betyr at mengden forurensing per transporterte enhet reduseres, inkludert utslipp av karbondioksid.

Trailere fra transportselskap på oversiktskart

- Fordelen med løsningen fra ubigrate, som gjorde at den vant førstepremien, er at den viser en innovativ tilnærming til problemet med å måle mengde ledig plass. Installeringen av det nødvendige utstyret er enkel og robust. I tillegg er systemet svært skalerbart og kan brukes i en rekke ulike tilhenger- og containerscenarier, understreker T-Systems/DHLs jurymedlem Ralf Nejedl, direktør for Galileo-programmet hos T-Systems Enterprise Services GmbH.

I området Navigation World på handelsmessen Munich ICT 2008 Trade Fair, presenterte ubigrate en tidlig prototype av løsningen som senere er blitt utviklet i samarbeid med T-Systems/DHL.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.