Romteknologi mot giftige mikroorganismer

Space technology eliminates hazardous germs in hospitals
Romteknologi eliminerer farlige bakterier på sykehus
23 juli 2004

Avansert teknologi utviklet for å rense luften som astronautene puster inn om-bord i romstasjoner, benyttes nå på sykehus for å fange opp og ødelegge sopp, bakterier, sporer og virus i luften. Teknologien kan også eliminere mikroorganismer som forårsaker SARS, ebola, kopper, tuberkolose og miltbrann.

De fleste mikroorganismene i luften rundt oss utgjør ingen stor fare for friske mennesker, men de kan være en alvorlig trussel for personer med svekket immunforsvar. Den romteknologiske nyervervelsen PlasmerTM vil nå kunne sørge for ren luft i flere europeiske sykehus.

The intensive care unit, Calmette hospital in Lille, France
Akuttmottaket

PlasmerTM er et flertrinssystem som benytter sterke elektriske felt og kamre med kald plasma for å fjerne mikroorganismer fra luften. Ved hjelp av denne romteknologien har selskapet AirInSpace, i samarbeid med ESAs Technology Transfer and Promotion Office (TTP), utviklet en transportabel beskyttelsesenhet til bruk i sykehus og ved nødsituasjoner – et sterilt rom som er enkelt å installere.

«Med Plasmer-teknologien har vi utviklet en banebrytende løsning som sørger for ren luft ved å fjerne mer enn 99,9 % av mikroorganismene, noe som oppfyller de spesielle behovene til sykehuspasienter med svekket immunforsvar,» sier Laurent Fullana, direktør i AirInSpace.

ImmunairTM protective 'tent'
Det sterile «teltet»

«Vårt ImmunairTM-system benytter fem Plasmer-reaktorer for å lage et «sterilt telt» uten farlige bakterier rundt pasientens seng. Det er først og fremst beregnet på immunohematologi, onkologi og sykehusavdelinger for gjenopplivelse og transplantasjoner. Vi har også laget en mindre versjon uten «telt» som kalles Cool Plasmair. Denne enheten har et bredt bruksområde på sykehusene for å hindre kryssinfeksjon.» Siden begynnelsen av 2001 har systemet blitt prøvet på fem sykehus i en 12-månedersperiode. Dr. Svetlana Challier på Necker-sykehuset i Paris sier: «Takket være Immunair kan vi redusere bakterienivået i luften betydelig.»

Space technology protects patients
Romteknologi beskytter pasienter

Professor François Demeocq på CHU/Hôtel-Dieu i Clermont-Ferrand forteller om et annet bruksområde for systemet: «Den biologiske beskyttelsen som Immunair-systemet gir, er meget effektiv, noe som egner seg bra for barn med sterkt svekket immunforsvar etter kjemoterapi. Immunair kan også brukes for å beskytte pasienter etter transplantasjoner.»

Demeocq legger til: «Dette utstyret gjør hverdagen enklere for barna og foreldrene fordi de kan opprettholde den fysiske kontakten som er helt avgjørende for barn som er isolert i lange perioder.»

Mir space station
Romstasjonen Mir

PlasmerTM-teknologien for biologisk sterilisering av luft om bord i bemannede romfartøyer ble utviklet av en gruppe russiske forskere tidlig på 1990-tallet. I 1997 ble den russiske romstasjonen Mir utstyrt med Plasmer-reaktorer som beskyttet kosmonauter og elektronisk utstyr mot bakterier, virus og soppsporer.

Cosmonaut Nikolai M. Budarin near air cleaner on ISS
Kosmonauten Budarin ved luftrenseren

I april 2001 ble Plasmer-reaktorer installert for å fjerne mikroorganismer i luften inne i de russiske delene av Den internasjonale romstasjonen. Nå er Plasmer-teknologien tatt i bruk for å beskytte sykehuspasienter med svekket immunforsvar.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.