Romteknologi på jobb i gruveanlegg

Gruvemaskin utstyrt med teknologi fra EstrellaSat
31 mars 2009

Romteknologi finner ny anvendelse i et system som skal bedre sikkerheten og produktiviteten i gruveanlegg over hele verden.

Gruvedrift og gruveanlegg ligger ofte på fjerne eller vanskelig tilgjengelige steder rundt om i verden. Det brukes gjerne stort og kostbart utstyr, som enorme lastebiler eller spesialtilpassete gravemaskiner.

Oppstår det problemer eller svikt i disse maskinene, må de løses raskt og med så lav reparasjonstid som mulig, for ikke å senke produktiviteten.

Derfor trenger gruveindustrien effektive og solide systemer for kommunikasjon.

EstrellaSat

Jean S. Verhardt, inventor and manager of EstrellaSat B.V.
Jean S. Verhardt

Det nye nederlandske firmaet EstrellaSat har funnet opp et system som gir kontrollbaser muligheten til å overvåke maskineri og personell på fjerne gruveanlegg i sann tid.

Det nye systemet er basert på teknologi som opprinnelig var ment for rommet, men som nå har fått ny funksjon på jorda. EstrellaSat fikk hjelp til å starte opp av ESAs Business Incubation Centre i Noordwijk i Nederland.

- Målet vårt er å øke den produktive tilgjengeligheten for ultratunge lastebiler, kjempegravemaskiner og annet tungt maskineri som brukes i gruvedrift i noen av de fjerneste avkrokene på kloden, sier Jean Verhardt, oppfinneren av systemet og leder for EstrellaSat BV.

Pålitelig kommunikasjon til fjerne områder

Satellittkommunikasjon når hele verden

Verhardt har utviklet en spesiell mobil dataplattform. Den er basert på teknologi som opprinnelig ble laget for å overvinne feil og tap av data under kommunikasjon med romfartøy langt borte fra jorda.

Hver maskin i gruvedriften, samt førerne, vil ha opp til 300 sensorer på seg. Informasjon fra sensorene blir samlet i en datamaskin ombord på maskineriet. Denne informasjonen blir sendt videre til satellitt ved hjelp av et bredbåndsmodem.

På denne måten kan informasjon fra gruvemaskiner over et helt kontinent samles. Oppdager en av sensorene en abnormal situasjon på maskinen den sitter på, varsler den kontrollbasen.

Med en gang operatørene der mottar den blinkende advarselen på skjermen sin, får de opp et bilde av gruveanlegget og kan se den nøyaktige plasseringen av alle maskinene.

Operatørene får også tilgang til et tredimensjonalt bilde sett fra det aktuelle fartøyet. Dette bildet kan ingeniører ved kontrollbasen og teknikere ved gruveanlegget se samtidig.

- Dermed kan ekspertene løse problemet raskt og effektivt og holde maskineriet i gang med så kort avbrudd som mulig, sier Verhardt.

Brukte flere spin offs fra romteknologien

Following the front wheel loader via satellite
Overvåking av maskineri via satellitt

Verhardt forbedret systemet sitt ytterligere ved hjelp av andre spin offs fra romteknologien, utviklet av andre selskaper. Disse bedriftene fikk også starthjelp av ESAs Business Incubation Centre.

Firmaet EATOPS utvikler avanserte verktøy og systemer for å overvåke gass og olje offshore. Denne bedriften har bidratt til EstrellaSats system med RIVOPS. Det er et avansert grafisk brukergrensesnitt som gir en lett og grei oversikt over et stort antall overvåkingsparametre.

Det nederlandske selskapet Emxys utvikler tekstiler til intelligente klesplagg som skal overvåke helsetilstanden til sportsutøvere. Deres trøye, TrainGrid, skal overvåke helsetilstanden til maskinførere i gruvedrift, og slik øke sikkerheten.

Bedriften Bliin har utviklet et mobilt og online nettverk som gjør at brukere lett kan dele informasjon. Bliins teknologi for håndholdte sporingsenheter skal også brukes i EstrellaSats system.

ESA gir hjelp til nye anvendelser av romteknologi

Emxys’ intelligente trøye, TrainGrid

- Vi gir støtte til selskaper som er i oppstartsfasen og som har spesifikke ideer for å utvikle romteknologi til nye bruksområder på jorda, sier Bruno Naulais, leder for European Space Business Incubators Network.

Eksempelet med EstrellaSat som benytter seg av flere ulike spin offs fra romteknologien viser fordelen med å ha mange entreprenører under samme tak ved ESAs Business Incubation Centre.

Den nære tilgangen til ekspertisen og støtten som ESAs ingeniører kan gi, har hjulpet til med å utvikle EstrellaSats system til en komplett løsning.

Ved å bruke ESAs Business Incubation Centre har fire bedrifter klart å samle ideene sine til et system som vil gi en raskere responstid og øke både sikkerhet og produksjon i gruvedrift over hele verden.

ESAs teknologiverføringsprogram og støtte til oppstart

emxys' trainGrid
Emxys’ intelligente trøye, TrainGrid

ESAs kontor for teknologioverføring (Technology Transfer Programme Office) støtter bruken av romteknologi og romsystemer til nye formål. Det vil demonstrere nytten av de europeiske romprogrammene til innbyggerne i hele Europa.

Kontoret definerer den generelle strategien for overføring av romteknologi til andre bruksområder og gir råd og støtte til bedrifter som er i oppstartsfasen. For mer informasjon, vennligst kontakt:

ESAs Technology Transfer Programme Office
European Space Agency ESA
Keplerlaan 1, 2200 AG, Noordwijk ZH
Nederland
Tlf: +31 (0) 71 565 6208
E-post: ttp @ esa.int
Nettside: http://www.esa.int/ttp

EstrellaSat owner Jean Verhardt explains the EstrellaSat system
Verhardt presenterer EstrallaSats system
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.