Romteknologi på jobb i oljen

Romteknologi kan øke sikkerheten på olje- og gassinstallasjoner
8 juni 2009

Teknologi laget for å overvåke og kontrollere satellitter kan øke sikkerheten på olje- og gassinstallasjoner offshore.

Det nye alarm- og overvåkingssystemet heter Remote Intuitive Visual Operations system (RIVOPS) og er utviklet av EATOPS, et nytt Fransk-Nederlandsk firma.

RIVOPS er basert på ESAs mangeårige erfaring med å holde øye med og kontrollere satellitter.

- RIVOPS kan sørge for kontinuerlig overvåking av store olje- og gassinstallasjoner, og gi operatørene en rask og riktig forståelse av faresituasjonen, i sann tid, sier Alexandre Van Damme ved EATOPS. Han er medoppfinner av det nye systemet.

I løpet av sekunder kan operatørene identifisere hvor alarmen kommer fra, og enda viktigere, hvordan de er relatert til hverandre. Dette vil øke sikkerheten på installasjonen.

Flere tusen parametre samtidig

StatoilHydro's Åsgard B offshore oil rig
Oljerigg offshore

På olje- og gassinstallasjoner offshore må tusenvis av parametre overvåkes kontinuerlig.

Ved å kombinere disse parametrene i grupper og legge på filtre i form av algoritmer, gir RIVOPS en enkel og intuitiv oversikt over alle krisesituasjonene som kan oppstå.

I tillegg viser RIVOPS statusen til alle parametrene i en tredimensjonal grafisk fremstilling.

Slik øker RIVOPS funksjonaliteten til overvåkingssystemene som allerede er på plass, og gjør at operatørene kan oppdage og identifisere problemer raskere og mer effektivt enn før.

Laget for satellitter

Satellite control from ESOC
Kontroll av satellitter

ESA utviklet ideen om å legge parametre i grupper for å gjøre dem lettere å holde øye med for kontroll av satellitter. Metoden har så blitt forbedret gjennom mange års erfaring.

Denne måten å organisere satellittparametre på, samt å bruke intuitive visuelle fremstillinger, har vist seg å gjøre det raskere og lettere å treffe de riktige beslutningene.

Systemet har gjort det mulig å håndtere og overvåke et stort antall parametre ved hjelp av et relativt lite antall operatører.

For Envisat, Europas største satellitt, må operatørene holde øye med mer enn 20 000 parametre, kontinuerlig. Dette antallet tilsvarer det som brukes på store olje- og gassinstallasjoner offshore.

Under utprøving i Nordsjøen

Envisat environmental satellite
Envisat

Da ESAs system for overvåking av satellitter ble videreutviklet til RIVOPS, ble det lagt til mange nye funksjoner for offshore olje- og gassinstallasjoner.

Det nye overvåkingssystemet ble utviklet ved ESAs Business Incubation Centre ved ESTEC i Noordwijk i Nederland. Eksperter fra ESA og sentre for kontroll av olje- og gassinstallasjoner i Den Haag og Den Helder i Nederland og Stavanger i Norge, var også med på prosessen.

- Dette er et fantastisk eksempel på hvordan romteknologi kan bidra til resten av samfunnet, sier Bruno Naulais, leder for ESAs Business Incubation Centre.

RIVOPS er nå under utprøving på flere installasjoner i Nordsjøen, både i norske og nederlandske farvann.

Økt sikkerhet i krevende farvann

RIVOPS i aksjon

Van Damme mener at RIVOPS-systemet også kan gi økt sikkerhet på fremtidige installasjoner, spesielt i arktiske farvann. Der gjør det sårbare økosystemet og de ekstremt harde forholdene at sikkerheten må være ekstra god.

Et av disse områdene er det enorme Sjtokman-feltet i Barentshavet, rundt 600 kilometer nord for Kola-halvøya. Sjtokman regnes som et av verdens største gassfelt. Der finnes det isfjell, opptil 27 meter høye bølger og temperaturer ned til minus 50 grader Celsius.

Slike forhold stiller ekstremt høye krav til teknologien og systemene som skal brukes for å få ut gassen på en trygg måte og frakte den til Europa, resten av Russland og Nord-Amerika.

ESAs kontor for teknologioverføring

RIVOPS gir en tredimensjonal fremstilling

Hovedoppgaven til ESAs kontor for teknologioverføring (Technology Transfer Programme Office, TTPO) er å hjelpe til slik at romteknologi og systemer utviklet for bruk i rommet kan overføres til andre områder.

TTPO definerer den generelle strategien for overføring av romteknologi. Dette omfatter støtte til nye selskaper som ønsker å videreutvikle romteknologi til nye formål.

For mer informasjon:

ESAs Technology Transfer Programme Office
European Space Agency ESA - ESTEC
Keplerlaan 1, 2200 AG, Noordwijk ZH
The Netherlands
Tlf: +31 (0) 71 565 6208
Fax: +31 (0) 71 565 6635
E-post: ttp @ esa.int
Nettside:http://www.esa.int/ttp

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.