Rosetta møter asteroiden Steins

ESAs romsonde Rosetta passerer asteroiden Steins 5. september 2008.
25 august 2008

ESAs kometjeger Rosetta nærmer seg asteroiden (2867) Steins med raske steg. Møtet skjer den 5. september 2008, klokken 20.58 norsk tid.

Da vil Rosetta passere 800 kilometer fra Steins. Astronomene håper at det spesielle møtet vil gi mer kunnskap om den uvanlige asteroiden.

Rosetta er den første romsonden som undersøker en asteroide i asteroidebeltet på nært hold. Den 5 kilometer store asteroiden er av en sjelden type, den såkalte E-klassen. Astronomene håper at Rosetta kan gi et bedre bilde av hva det er som gjør disse asteroidene så spesielle.

E-asteroidene reflekterer nemlig mer lys enn de fleste andre asteroider. De har også et skrøpeligere ytre. Astronomene vet ikke hvorfor det er slik.

Fysiske og kjemiske egenskaper

Rosetta skal studere Steins fysiske egenskaper og kjemiske sammensetning, dens rotasjonsretning, hastighet og overflate. Også miljøet rundt asteroiden vil bli undersøkt. Det vil si mulige satellitter, støv eller gass som følger Steins.

Samspillet mellom asteroiden og solvinden, den konstante strømmen av høyenergetiske partikler som sola blåser utover hele solsystemet, skal også studeres.

Astronomene håper at Rosettas observasjoner av Steins vil øke kunnskapen om sammensetningen og evolusjonen av E-asteroidene. Kanskje vil studiene gjøre det lettere å beregne banen til asteroider generelt.

Asteroider reflekterer solsystemet sammensetning under dets ulike tidsperioder. Dermed kan asteroider også hjelpe med å forstå hvordan jorda og de andre planetene i solsystemet ble til og utviklet seg over tid.

På sporet av en asteroide

Modell av ESAs kometjeger Rosetta.

For å kunne plassere romsonden i en så god bane som mulig for passeringen, begynte Rosetta å spore Steins den 4. august. Rosetta var da 24 millioner kilometer fra asteroiden. Observasjonene kommer til å fortsette til dagen før møtet.

Forskerne har tidligere bare kunnet beregne Steins bane gjennom observasjoner fra jorda. På grunn av dette har det ikke vært mulig å bestemme banen med så stor nøyaktig som det ESA ønsket foran det spesielle møtet.

Rosettas har derfor sporet Steins. Målet var å beregne asteroidens bane med en nøyaktighet på 2 kilometer, i stedet for 100 kilometer som har vært mulig hittil.

Korrigerte kursen

Den 14. august 2008 korrigerte Rosetta banen sin som et resultat av data fra asteroidesporingen. Da var romsonden 17 millioner kilometer fra Steins. Rosettas motorer brente i 2 minutter. Dette endret farkostens hastighet med 12,8 centimeter per sekund.

Denne endringen er liten, men kommer likevel til å gjøre at Rosetta passerer lenger borte fra asteroiden enn den ellers ville ha gjort. Avstanden blir da optimal, 800 kilometer fra Steins.

Dette er første gang ESA bruker et optisk instrument ombord på en vitenskapelig sonde for å navigere. Vanligvis benyttes radiosignaler til dette.

Komet er det endelige målet

Rosetta begynte å spore Steins da asteroiden var 24 millioner kilometer borte.

Steins er likevel ikke Rosettas endelige mål. Først skal Rosetta studere en annen asteroide, 21 Lutetia. Men det skjer ikke før 10. juni 2010.

Så går ferden videre til det egentlige målet, nemlig kometen 67/P Churyumov-Gerasimenko. I mai 2014 vil Rosetta lande sonden Philae på kometen. Selv vil Rosetta gå i bane rundt kometen i mer enn ett år.

Rosetta har vært på reise i rommet siden oppskytingen fra Kourou i Fransk Guyana 2. mars 2004. Kometjegeren er bygget og kontrollert ESA.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.