Rosetta på riktig kurs for kritisk passering av Mars

Rosetta's Mars swingby
Animasjon som viser hvordan Rosetta vil nærme seg og passere Mars
15 februar 2007

ESA-kontrollsenteret har bekreftet at Rosetta er på riktig kurs for den kritiske passeringen av Mars den 25. februar. Ingeniørene er i gang med sluttføring av forberedelsene for denne delikate operasjonen, som inkluderer en formørkelse, en periode med signalblokkering, presis navigering og komplisert sporing fra bakken.

Rosetta skal etter planen være nærmest Mars klokken 02.57 norsk tid søndag 25. februar, og vil bruke Den røde planeten i gravitasjonshjelp-sammenheng for å redusere hastigheten og justere banen, som en del av sondens komplekse 10 år og 7100 millioner kilometer lange ferd til kometen 67P Churyumov-Gerasimenko.

"Motoroperasjonen forrige fredag gikk bra. På tirsdag fikk vi bekreftet at rsonden er på rett kurs for passeringen. For øyeblikket er det ikke behov for ytterligere motorbruk, så den neste manøvreringsfasen, som var planlagt til helgen, er avlyst", uttalte Paolo Ferri, baneoperajon-sjef for Rosetta, under en orientering ved ESOC (ESA Space Operations Centre) i Darmstadt, Tyskland.

Formørkelse når Rosetta passerer bak Mars

Kunstnerisk fremstilling av Rosetta ved Mars

Senere i dag skal baneoperasjon-gruppen begynne oppladningen av Rosettas batterier for den planlagte 25-minutters formørkelsen under passeringen. Under formørkelsen vil Mars blokkere sollyset for Rosettas solcellepaneler, og bare de aller nødvendigste systemene vil være i normal drift. Resten vil bli avslått eller satt i strømsparemodus.

Rosettas opprinnelige bane og design innbefattet ikke en formørkelse, men uunngåelige forsinkelser i oppskytingen gjorde det nødvendig å planlegge en ny bane. Baneoperajon-personalet har brukt måneder på nøye planlegging og testing av en strømsparende konfigurasjon for å gi sonden trygg batteridrift.

Vi fikk bekreftet at sonden er på rett kurs for passeringen.

Kontrollsenteret forventer å miste kontakten med Rosetta i de 15 minuttene blokkeringen varer, fra 03.14 norsk tid den 25. februar, når Rosetta passerer bak Mars i forhold til bakkestasjonene på bakken.

På det nærmeste vil Rosetta stryke over Mars i en spektakulær passering ikke mer enn 250 kilometer fra Den røde planeten. På dette tidspunktet vil ESAs Mars Express befinne seg om lag 11 042 kilometer fra Rosetta, mens NASAs Mars Reconnaissance Orbiter vil være anslagsvis 7 172 kilometer unna

ESA og NASA samarbeider om sporing utenfor solsystemet

De intensive passeringsaktivitetene på ESOC inkluderer en omfattende sporingskampanje for nøye plotting av Rosettas posisjon og bane.

Avstands- og doppler-målinger fra DSA 1, ESAs stasjon for langdistansesporing i New Norcia, Australia, er supplert med data fra NASAs DSN (Deep Space Network). Begge disse nettverkene bruker Delta DOR-teknologi (Delta Differential One-Way Ranging) til presis lokalisering og sporing av romfartøyet.

Delta DOR bruker to bakkeantenner plassert langt fra hverandre som sporer sonden samtidig som de måler forskjellen mellom tidspunktene når signalet når frem til de to stasjonene. ESA brukte denne avanserte teknikken for første gang ved sporing av Venus Express i 2006.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.