SOHOs først offisielle periodiske komet

SOHO's first officially periodic comet
SOHO's new catch: P/2007 R5
25 september 2007

Det er ikke noe nytt for at ESAs SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) oppdager en ny komet. Den har allerede funnet mer enn 1350 stykker. Den siste SOHO-kometen, som ble oppdaget av LASCO-koronagrafen, skiller seg imidlertid litt ut fra mengden, siden SOHO allerede har "oppdaget" den to ganger tidligere.

For første gang under denne ferden har SOHO oppdaget den sjeldne komettypen som kalles periodiske kometer (kometer som kommer tilbake med jevne mellomrom). Selv om man tror mange av SOHO-kometene er periodiske, er dette første gang man har utvetydige bevis for det og har erklært det offisielt.

Astronomene har observert tusenvis av kometer, men bare klassifisert rundt 190 som periodiske. Det antas at mange flere er periodiske, men de får ikke denne klassifiseringen før de er observert i bane rundt solen mer enn to ganger. I tillegg må de ha en orbitalperiode på mindre enn to hundre år. Den mest berømte periodiske kometen er Halleys komet, som returnerer med 76 års mellomrom, og som passerte nær solen sist i 1986.

SOHOs nye fangst har en mye mindre bane, og bruker omtrent fire år på hver rundtur rundt solen. Den ble obsertvert første gang i september 1999, og deretter på nytt i september 2003. I 2005 innså den tyske PhD-studenten Sebastian Hoenig at de to kometene hadde så lik bane at de kanskje var én og samme komet. For å teste denne teorien, beregnet han kometens bane (gitt at det var snakk om én komet), og la deretter frem prognosen at den ville returnere den 11. september 2007. Sebastians prognose viste seg å være ekstremt presis. Kometen dukket opp igjen i SOHOs LASCO-kamera nøyaktig da den skulle ifølge prognosen, og den har nå fått det offisielle navnet P/2007 R5 (SOHO).

An artist's impression of SOHO

Denne kometen har imidlertid en litt merkelig side,, nemlig at den ikke helt ser ut som en komet. Den har ingen synlig hale, eller koma, av støv og gass. Til å begynne med var det noen forskere som lurte på om den egentlig var en asteroide, det vil si en steinklump i stedet for en isklump. P/2007 R5 (SOHO) fremviste imidlertid noen typiske kometkjennetegn. Da den kom så nær som 7,9 millioner kilometer fra solen, eller rundt 5 % av avstanden mellom jorden og solen, observerte de at den ble om lag én million ganger mer lyssterk. Dette er vanlig for kometer.

Så P/2007 R5 (SOHO) ser ut til å oppføre seg som en komet, selv om den tilsynelatende ikke ser ut som en. “Det er muligens en utbrent kometkjerne av et eller annet slag”, sier Karl Battams, leder for SOHOs program for kometoppdagelse. En utbrent komet er en komet som har sluppet ut mesteparten av sin volatile is, og har lite eller ingenting igjen som kan danne hale (koma). Slike kometer skal i teorien være relativt vanlige blant himmellegemene som går i bane nær solen.

For mer informasjon :

Karl Battams, Naval Research Laboratory, USA
Email: Karl.Battams @ nrl.navy.mil

Bernhard Fleck, ESA SOHO Project Scientist
Email: Bfleck @ esa.nascom.nasa.gov

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.