Satellittdata har verdenspremiere i Bergen

Jordas store systemer er fokus på Living Planet Symposium
16 juni 2010

Data fra ESAs tre nye forskningssatellitter, GOCE, SMOS og CryoSat-2, vil gi informasjon om sentrale spørsmål ved jordas klima og miljø. Dataene vises frem for første gang i Bergen på Living Planet Symposium.

Living Planet Sympoisum er kanskje Europas viktigste konferanse for jordobservasjonssatellitter og overvåking av miljø og klima. Konferansen går av stabelen i Bergen 28. juni 2010 og varer frem til 2. juli.

På årets konferanse skal de aller første resultatene fra ESAs tre nye klima- og miljøforskningssatellitter, GOCE, SMOS og CryoSat-2, vises frem.

Konferansen arrangeres av ESA i samarbeid med Norsk Romsenter og Nansensenteret i Bergen.

Tyngdefelt og fuktighet

GOCE in orbit
Tyngdefeltsmåleren GOCE

GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) måler jordas tyngdefelt med ekstrem nøyaktighet. Det er nødvendig for å få så korrekte høydedata som mulig.

Innen forskningen på klima og miljø er dette svært viktig for målinger av for eksempel verdens havnivå og tykkelsen av isen i polare strøk.

GOCEs data vil også være nyttige i mange andre sammenhenger knyttet til geodesi, fra bygging av høyhastighetsjernbaner til overvåking av jordskjelvområder.

SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) måler fuktigheten i jordsmonnet og saltholdigheten i havet. Dette vil styrke og utvide kunnskapen om fordampingen av vann fra jordoverflaten og transporten i de store havstrømmene slik at vi bedre kan forstå jordas vannsyklus.

En forsmak på kvaliteten i målingene av istykkelse fra Cryosat-2 skal også presenteres på konferansen.

De første av sitt slag

SMOS in orbit
Jordfuktighet- og saltholdighetsmåleren SMOS

- Både det nye tyngdegravitasjonskartet fra GOCE og målinger av den globale jordsmonnsfuktigheten på land og saltholdigheten i havoverflaten av SMOS vil være de første av sitt slag i verden, sier Johnny A. Johannessen, forskningsdirektør ved Nansensenteret og tidligere formann for ESAs Earth Science Advisory Committee (ESAC).

I tillegg begynner forskerne nå å få lange og nøyaktige tidsserier fra jordobservasjonssatellitter som har vært i rommet i nærmere 20 år, som ESAs Envisat og ERS-2.

- Slike kontinuerlige målinger er svært viktige for å styrke klima- og miljøforskningen, spesielt innen den tverrfaglige undersøkelsen av prosesser og endringer i jordas totale globale og samvirkende systemer, det er ennå tildels store gap i forståelsen av mange av disse prosessene, sier Johannessen.

Alt klart for konferansen

ESA's ice mission
Ismåleren CryoSat-2

Allerede i 2007 foreslo Johannessen å legge Living Planet Symposium til Bergen. Det gjorde han fordi Nansensenteret og norske forskere har jobbet med jordobservasjon helt siden 1980-tallet.

Til nå har rundt 1200 registrert seg til konferansen. Det blir parallelle presentasjoner innen flere ulike fagfelt hver dag, og poster-visning ettermiddag og kveld. Det er også tid til en hyggestund i Grieghallen mandag kveld og en samling på Fløyen onsdag kveld.

Det meste er klart før Living Planet Symposium. - Det eneste vi ikke kan garantere er været, sier Johannessen.

En feiring og markering

Ifølge Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter, er det naturlig at ESAs store jordobservasjonskonferanse blir holdt i Bergen.

- Data fra jordobservasjonssatellitter til varsling om vær, is, havstrømmer og andre naturfenomener betyr mer for norsk næringsvirksomhet, liv og helse enn det gjør for mange andre land fordi vi er en maritim nasjon med mye vær, sier Wahl.

Da Norge ble med i ESA i 1987 var jordobservasjon en av de viktigste grunnene for medlemsskapet. Fra norsk side har fagfeltet hele tiden hatt stort fokus.

Svært mange av ESAs jordobservasjonssatellitter går i polare baner. Ifølge Wahl er derfor den totale nytten for Norge formidabel.

- Da Norge gikk inn i ESA ble det gjort en kraftsamling av forskningsmiljøene innen jordobservasjon, dette symposiet er en markering og feiring av mer enn 20 års aktivt og entusiastisk norsk medlemsskap i ESA, avslutter Wahl.

ESAs sider om Living Planet Symposium har mer informasjon og full oversikt over programmet: http://www.congrex.nl/10a04/

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.