Satellittdata redder liv

20 januar 2009

Å redde mennesker som har falt over bord i dårlig vær er en svært krevende oppgave. Det er ikke alltid enkelt å manøvrere fartøy nær nok personer som må reddes, spesielt ikke under presset som en slik situasjon innebærer. Derfor skal et nytt system bruke satelittnavigering for å finne den nøyaktige posisjonen til personer som har falt over bord, og til syvende og sist redde liv.

Peter Hall og Christine Edwards fra det britiske selskapet Sci-Tech Systems har funnet opp et system de kaller Person Overboard (POB). Systemet gjør det mulig å overvåke, i sann tid, offerets posisjon ved hjelp av GNSS-systemet (Global Navigation Satellite System). Det gjør det lokale redningsarbeidet mer effektivt.

Redning av eget mannskap gir best sjanse for å overleve

Peter Hall demonstrerer POB på bransjemessen SYSTEMS

“Det nye med vårt system er at det sender posisjonskoordinater i sann tid til skipet, og viser hvor personen ligger i vannet, ikke hvor vedkommende falt over bord. Det øker sjansen for å finne offeret raskere”, sier Peter Hall, teknisk direktør for Sci-Tech Systems.

“Det finnes allerede systemer som registrerer GPS-posisjonen der en person faller over bord. Men hvis tidevannet beveger seg med tre knop, betyr det at etter de 15 minuttene det kan ta å snu fartøyet, kan personen allerede ha drevet nærmere en kilometer med tidevannet.”

Satellitt hjelper til med å finne person over bord

POB-systemet består av en personenhet og en skipsenhet. Personenheten begynner å sende sin posisjon hvis personen som bærer den faller over bord. Skipsenheten videresender så denne posisjonen til det vanlige navigasjonssystemet ombord.

Det er avgjørende å vite både båtens og offerets posisjon nøyaktig, siden slike redningsoperasjoner ofte foregår i vanskelige værforhold, kanskje også om natten når det er liten eller ingen visuell kontakt med personen i vannet. Basis for systemet er GPS-signaler. De gjøres mer nøyaktige ved hjelp av EGNOS. I fremtiden vil det nye redningssystemet brukes sammen med det mer nøyaktige Galileo, Europas eget satellittnavigasjonssystem.

David Lewin, erfaren sjømann, og salgs- og markedsdirektør hosSci-Tech Systems, understreker: “Det at personens posisjon i vannet vises på utstyr som hele tiden er i bruk på skipet, er et svært viktig element.”

“Når det oppstår panikk og de involverte må gjøre det rette under det ekstreme stresset som en nødsituasjon innebærer, er det viktig at mannskapet kan bruke utstyr de er godt kjent med.”

Person Overboard vinner to internasjonale priser

Peter Hall and Christine Edwards
Galileo Master-vinnere Christine Edwards og Peter Hall fra Sci-Tech

POB-systemet vant to førstepremier i European Satellite Navigation Competition: den generelle Galileo Master-prisen, i konkurranse med 300 innsendte ideeer, og spesialpremien fra European Global Navigation Satellite System Supervisory Authority (GSA), for den beste ideen som tar i bruk EGNOS.

Målgruppene for systemet er kommersielle fiskebåter, handelsflåten, oljeboringsfartøy, oljerigger, passasjerfartøy, og cruise- og fritidsbåter.

European Satellite Navigation Competition støttes av ESAs TTPO

European Satellite Navigation Competition (ESNC) støttes av ESA gjennom Technology Transfer Programme Office (TTPO).

Hovedmålsetningen til TTPO er å stimulere overføring av romteknologi og romfartssystemer til andre bruksomåder, og demonstrere nytteverdien av det europeiske romfartsprogrammet for Europas innbyggere. TTPO definerer den generelle tilnærmingen og strategien for overføring av romfartsteknologi. Dette inkluderer tilrettelegging og finansiering av bedrifter som er i oppstartsfasen. Hvis du vil vite mer om dette, kan du kontakte:
ESA’s Technology Transfer Programme Office
European Space Agency ESA - ESTEC
Keplerlaan 1, 2200 AG, Noordwijk ZH
The Netherlands
Phone: +31 (0) 71 565 6208
Fax: +31 (0) 71 565 6635
Email: ttp @ esa.int
Website: http://www.esa.int/ttp

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.