Satellittdata sparer drivstoff og miljø

10 mars 2009

Et nytt system bruker satellittdata til å redusere forbruket av drivstoff for privatbiler med opp til 20 prosent.

Mange av dagens biler er laget for å spare drivstoff, redusere eksosutslipp og spare miljøet.

Men selv den mest miljøvennlige bilen kan gi store utslipp om bilføreren kjører på en måte som øker forbruket av drivstoff. Det gjelder blant annet gjentatt akselerasjon og hurtig nedbremsing.

Nå har to innovatører, Alex Ackerman fra Sverige og Yossef Shiri fra Israel, funnet opp et kjøresystem som heter GreenDrive. Det kan redusere forbruket av drivstoff betraktelig.

Systemet kombinerer kunnskap om hvor kjøretøyet befinner seg, med informasjon om veiforhold og biltype. Ved hjelp av dette beregner systemet den mest økonomiske måten å kjøre på. Det sier fra når bilføreren bør sette opp farten, bremse eller holde jevn hastighet.

Vinner av internasjonal pris

Ackerman og Shiri mottar prisen
Ackerman og Shiri mottar prisen

Ackerman og Shiri vant nylig førstepremien i Bayerns del av den europeiske satellittnavigasjonskonkurransen for 2008 (European Satellite Navigation Competition 2008).

De kom på andre plass i Galileo Masters-prisen i samme konkurranse. Konkurransen støttes av ESAs program for overføring av romteknologi.

- Vi er svært beæret over at vårt GreenDrive-system har blitt tatt ut blant så mange svært konkurransedyktige løsninger fra hele verden, sier Ackerman, daglig leder av Road-Guard, firmaet som utvikler GreenDrive.

Kan bruke Galileo

Galileo, Europas eget satellittsystem for navigasjon
Galileo Satellite

- Systemet vårt reduserer forbruket av drivstoff på en svært intuitiv måte, sier Yossi Shiri, en av grunnleggerne av Road-Guard og nestleder for forretningsutviklingen i selskapet. – GreenDrive fungerer både på mobiltelefoner og i navigasjonssystemer for privatbiler. Det tar hensyn til miljøet i sine beregninger om den mest økonomiske hastigheten.

Kjøresystemet bruker navigasjonsdata fra satellitt. For øyeblikket kommer informasjonen fra GPS. Men i fremtiden kan GreenDrive bruke det mer nøyaktige, europeiske navigasjonssystemet Galileo, som er under utvikling.

Ved hjelp av navigasjonsdataene vet systemet nøyaktig hvor bilen befinner seg, dens hastighet og akselerasjon. Samtidig bruker GreenDrive digitale kart som gir informasjon om veiforhold, høyde, trafikklys, fartsgrenser og andre ting som kan påvirke kjøringen.

Annen informasjon, som bilmerke, drivstofftype og motorstørrelse, tas også med i beregningen. Slik kan systemet regne ut den mest økonomiske hastigheten og akselerasjonsprofilen for kjørestrekningen. Denne informasjonen gis til bilføreren både som lyd og bilde.

- La oss si at du er ute og kjører, sier Shiri. – 300 meter foran deg er det et stoppskilt som du ikke ser fordi det ligger rundt en sving. Da vil GreenDrive fortelle deg at du må sette ned farten og ta foten av gasspedalen. På denne måten vil systemet optimalisere kjøringen og redusere unødvendig akselerasjon og raske nedbremsinger.

Hvor mye drivstoff kan spares?

Slik vil GreenDrive se ut på mobiltelefon
Slik vil GreenDrive se ut på mobiltelefon

- Vi tester fortsatt og holder på å finpusse algoritmene våre, men vi har allerede sett at de fleste bilførere kan spare rundt 15 til 20 prosent drivstoff, sier Ackerman.

Fire forhold påvirker forbruket av drivstoff: bilen selv, veiforholdene, fartsgrensen og kjørestilen til bilføreren. Sistnevnte er den viktigste faktoren. GreenDrive prøver å redusere betydningen av kjørestil ved å beregne den mest økonomiske hastigheten og kommunisere denne til bilføreren.

- Når vi snakker om å redusere bruken av drivstoff, avhenger det av atferden til bilføreren, sier Shiri. - Har vi med en ”racerfører” å gjøre, som kjører aggressivt, kan GreenDrive redusere drivstoffbehovet med mer enn 50 prosent.

Kjører bilføreren allerede på en rolig og økonomisk måte, vil reduksjonen i drivstoff være mindre. Det avhenger også av om du kjører på fjellet, på motorveien eller i byen.

Lærer bilførere å kjøre mer økonomisk

Alex Ackerman (til høyre) og Yossef Shiri
Alex Ackerman (til høyre) og Yossef Shiri

Etter at turen er ferdig, lagrer GreenDrive data fra kjøringen. Et verktøy på internett kan så analysere dataene og gi mer informasjon.

GreenDrive-enheten i bilen gir tilbakemelding under turen slik at bilførere kan kjøre mer økonomisk og sikrere der og da. Analysen etter turen gir tips om det som kan forbedres i fremtiden.

Ved å minske utslippene av eksos, og dermed miljøfarlige gasser som karbondioksid, vil kjøresystemet også bidra til å beskytte miljøet.

ESAs kontor for overføring av romteknologi

GreenDrive vil kunne brukes både på mobiltelefon og navigasjonssystemer for privatbiler

ESAs kontor for overføring av romteknologi (ESA's Technology Transfer Programme Office, TTPO) har som formål å fremme bruken av romteknologi og andre romsystemer til virksomheter som ikke er relatert til rommet. Programmet skal også demonstrere nytten av det europeiske romprogrammet for Europas innbyggere.

Kontoret er ansvarlig for å definere den generelle strategien for overføring av romteknologi, inkludert støtte til selskaper som er i oppstartsfasen og som benytter seg av romteknologi.

For mer informasjon

ESA’s Technology Transfer Programme Office
Frank M. Salzgeber
European Space Agency ESA
Keplerlaan 1, 2200 AG, Noordwijk ZH
Netherland
Tlf: +31 (0) 71 565 6208
E-post: ttp@esa.int
Nettside:http://www.esa.int/ttp

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.