Satellitter finner beite til reinsdyr

A reindeer herd in Sweden
SEMELTKTYRF
2 april 2009

Satellittkart laget med støtte fra ESA hjelper reineiere på Finnmarksvidda til å finne gode beiteplasser for reinsdyr.

Klimaendringene gjør at det blir varmere i Arktis. Det skjer også på Finnmarksvidda. Varmere vær gjør at det blir vanskeligere for reinsdyrflokker å vandre og finne godt beite.

Men satellitter kan hjelpe. Polar View, et initiativ som støttes av ESA, leverer nå satellittkart med snødata til reindriftsnæringen.

Den viktige snøen

Satellittkart av snødekket

Snø er en svært viktig faktor for reindriften fordi snøkvaliteten avgjør om reinsdyrene klarer å komme seg til beiteområdene som ligger under snøen.

- På grunn av klimaendringene er detaljert informasjon om snøforholdene rundt Arktis blitt mer og mer viktig, sier Anders Oskal, leder for det internasjonale senteret for reindrift (International Centre for Reindeer Husbandry), ICR.

Oskal samarbeider med reinsdyreiere i hele Finnmark for å utvikle og fremme bærekraftig reinsdyrdrift.

Ifølge ham er Finnmark det området i Norge som kommer til å få den høyeste temperaturøkningen på grunn av klimaendringene. Han og mange andre er bekymret for at det kan begynne å legge seg is over beiteområdene til reinen.

Ettertraktete satellittprodukter

Anders Oskal

Derfor gikk ICR sammen med Polar View for å undersøke hvordan satellittobservasjoner kan gi informasjon om snø og snøforhold på en rask og nøyaktig måte i de enorme landområdene hvor det finnes reindrift.

I løpet av de siste 18 månedene har Kongsberg Satellite Service (KSAT) levert kart til Polar View over snøsmelting i Norge og Sverige, og kart over snødekket i hele Eurasia.

- Så langt er erfaringene vi har gjort definitivt positive, og reineierne er svært interesserte i å bruke produkter fra Polar View som kan gi vital informasjon om lokale snøforhold, sier Oskal.

Disse satellittproduktene kan ha viktige konsekvenser for reineiernes beslutninger om kvaliteten på vinterbeitene og mulige vandringsruter.

Andre typer kart?

Kart over snødybden i Eurasia

Beiteområdene til reinen i Finnmark trues ikke bare av klimaendringer, men også av utbygging av veier, vannkraftanlegg og hytteområder. I fremtiden vil ICR og Polar View kanskje samarbeide om kart som viser hvordan bruken av landområdene i Finnmark endrer seg over tid.

Satellittproduktene fra Polar View har også blitt brukt av det internasjonale polarårsprosjektet IPY EALÁT. Dette er en studie av reindriften og hvordan den tilpasser seg til klimaendringene.

Om Polar View

Snøkartene fra Polar View er levert av KSAT, i samarbeid med Northern Research Institute, Norsk Regnesentral og det Finske Meteorologiske Institutt.

Polar View mottar støtte fra ESA og Europakommisjonen (EC), i samarbeid med den Kanadiske Romorganisasjonen, CSO. Initiativet er en del av Global Monitoring for Environment and Security-programmet, GMES.

GMES støttes av ESA og EC og skal kombinere alle typer rom- og bakkebaserte informasjonskilder for å utvikle et uavhengig europeisk miljøobservasjonssystem på både lokal og global skala.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.