Satellitter gjør transport av farlig avfall tryggere

Road transport
Truck with waste controlled by satellite data, wins European prize
15 januar 2009

Et nytt sporingssystem bruker navigasjonsdata fra satellitt for å gjøre veiene i Europa tryggere. Systemet er utviklet av en bedrift for regionen Lombardia i Italia. Det overvåker daglig transport av 200 containere med industriavfall på 100 biler.

Hvert år øker transporten av farlig industriavfall fra kilde til deponi for avfallsbehandling. Bilene som frakter containerne fulle med avfall kjører gjennom flere europeiske land. Turen tar gjerne to til tre dager. Av hensyn til sikkerhet, og for å sikre at avfallet ender opp dit det skal, har en liten italiensk bedrift utviklet et smart sporingssystem. Det bruker posisjonsdata fra GNSS (Global Navigation Satellite System) for nøyaktig sporing av industriavfall gjennom hele transportruten.

Trucks monitored to street level

“Vårt ATS-sporingssystem (Advanced Tracking System) er en komplett plattform som integrerer ulike teknologier i en sporingsløsning for transport av avfall. Systemet oppdager umiddelbart hvis en bil ikke følger den planlagte ruten, eller foretar ulovlig dumping av noe av avfallet underveis”, sier Ivan Allevi, prosjektleder for den italienske SMB-virksomheten Allix.

Systemet er nå under innkjøring. Det overvåker og kontrollerer daglig bevegelsene til 200 containere på 100 biler, blant annet fra Italia, på vei gjennom Østerrike eller Sveits, til Tyskland, Tsjekkia eller Nederland.

“ATS-systemet vårt oppnår en posisjonsnøyaktighet på noen få meter ved hjelp av tradisjonelle, rimelige GPS-mottakere, og integrerer korrigeringer både fra lokale GPS-bakkestasjoner og fra EGNOS-systemet”, sier Giorgio Soldavini, programansvarlig hos Allix. “Systemet vil også kunne bruke de svært nøyaktige posisjonsdataene fra Galileo når dette systemet settes i drift.”

Systemet vinner pris i internasjonal konkurranse

Allix sitt ATS-system vant den regionale førsteprisen for Lombardia i årets European Satellite Navigation Competition

Systemet består av en hovedenhet som plasseres på lastebilen. Enheten inneholder blant annet en GNSS-mottaker som bruker GPS med korrigeringssignaler fra EGNOS. I tillegg har hver container en sekundær enhet. Disse er autonome og overvåker containernes status, temperatur, bevegelser og mer.

Når en henger med én eller flere containere kobles til en trekkvogn, registrerer hovedenheten denne tilkoblingen, og sender informasjon til den sentrale serveren. Når hengeren, og dermed også containerne, kobles fra trekkvognen, sendes et nytt signal til den sentrale serveren. På denne måten kan den sentrale serveren enkelt sammenligne planlagt og faktisk rute. “Vi kontrollerer at bilen følger den avtalte ruten og transporterer alt avfallet til den avtalte stasjonen for avfallsbehandling”, tilføyer Giorgio Soldavini.

Det neste trinnet er å installere dette systemet på alle biler som driver med avfallstransport i Lombardia-regionen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.