Satellitter kartlegger det vulkanske tilholdsstedet til Afrikas utrydningstruede gorillaer

Gorilla territory
Virtuell overflyging av Volcanoes-nasjonalparken ved hjelp av BEGo-data
5 juli 2004

Bevaringsforkjempere har nå fått tilgang til svært detaljerte satellittkart over det utilgjengelige tilholdsstedet for de utrydningstruede afrikanske fjellgorillaene. Produksjonsversjoner av dette kartmaterialet vil bidra til å beskytte de 700 gjenlevende individene.

«Det var veldig spennende å få ta en titt på produktene vi kommer til å bruke ute i felten i fremtiden,» sa Maryke Gray, som arbeider som regional overvåker for det internasjonale gorillabevaringsprogrammet (IGCP). «Dette er et vulkansk fjellområde som ofte er vanskelig tilgjengelig. Kartene vi bruker i dag, er over tretti år gamle. De er ofte unøyaktige, og for noen områder finnes det ikke kart i det hele tatt.»

Dennis Babasa, økologisk overvåkingskoordinator ved instituttet for bevaring av regnskog i Uganda, la til: «Vi har ønsket å lage slike kart tidligere, men vi har rett og slett ikke hatt egnede verktøy. Fjernmålingen er et nyttig bidrag til arbeidet vårt.»

En gorillababy

Fjellgorillaene holder til i høytliggende skogområder i grensetraktene mellom Rwanda, Uganda og Den demokratiske republikken Kongo. Disse områdene består av fem nasjonalparker. Tre av dem står på naturminne-listen til FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO), og de to andre er nominert til denne statusen.

Regionale politiske konflikter har imidlertid ført til en strøm av flyktninger til områdene rundt nasjonalparkene. Felling av trær for å dyrke jorden eller skaffe brensel har, sammen med ulovlig jakt for å skaffe mat, påvirket parkene og redusert gorillaenes leveområde.

Det er vanskelig å beskytte parkene fordi de har lange grenser som går gjennom svært utilgjengelig og knapt nok kartlagt terreng. I ESA-prosjektet Build Environment for Gorilla (BEGo) er jordobservasjonsressurser tatt i bruk for å hjelpe bevaringsarbeidet i og omkring parkene.

10. og 11. juni møtte representanter fra BEGo samarbeidspartnere fra blant annet UNESCO, IGCP, Wildlife Fund Eastern Africa Programme Office (WWF-EAPO), Institute Congolese of Nature Conservation (ICCN) og Instituttet for bevaring av regnskog i Uganda (ITFC) ved ESAs ESRIN (European Space Research Institute) i Frascati, Roma, for å gå gjennom det foreløpige kartmaterialet.

Det fokuserte området for BEGo-prosjektet

Materialet består av et basiskart i målestokken 1:50000, et topografisk kart og en digital høydemodell (DEM) over området rundt Volcanoes nasjonalpark i Rwanda.

En papirversjon av basiskartet ble benyttet under de to dagene gjennomgangen varte. Dessuten ble basiskartet og det topografiske kartet kombinert med den digitale elevasjonmodellen for å skape en tredimensjonal fremstilling av landskapet. For å gjøre BEGo-samarbeidspartnerne bedre kjent med produktene, ble en overflyging over området simulert ved hjelp av ESRINs Virtual Reality Theatre.

«Dette markerer første fase i BEGo,» forklarte Mario Hernandez fra UNESCO: «Foreløpig har prosjektet produsert prototyper. Formålet med dette møtet var å studere prototypene for å avgjøre om prosjektet er verdt å satse på.

Det er spennende at vi nå kommer til fortsette, det vil si at vi går inn i produksjonsfasen for å videreutvikle alle kartene over de utvalgte områdene i BEGo-prosjektet. Prototypene har med andre ord bestått prøven.»

Virunga volcanoes
Virunga-vulkaner

Gray la til: «Det vi gjør her, er å bruke vår kompetanse for å identifisere små klassifikasjonsfeil og andre problemer. Arbeidet er 95 % fullført, men det gjenstår fremdeles 5 %. De nye produktene vil helt klart bli nyttige med hensyn til å samordne patruljering og lignende aktiviteter. Vi har nå ett kart som dekker tre land, mens vi tidligere måtte bruke ulike nasjonale kart med varierende målestokk.»

Marc Languy fra WWF-EAPO var opptatt av det store området som kartene dekker: «Kartet strekker seg godt utenfor nasjonalparkenes grenser, noe som avspeiler det faktum at parkene ikke kan betraktes som isolerte øyer. De er en del av et større område, der lokalbefolkningen må tilbys andre utviklingsmuligheter enn kortsiktig utnyttelse av nasjonalparkområdene. Kartet kan være veldig nyttig på dette området, for eksempel ved planlegging av økoturisme som inntektskilde for lokalbefolkningen.»

I neste fase skal det kartlagte området utvides til resten av fjellgorillaenes tilholdssted, nasjonalparkene Kahuzi-Biega og Virunga i Den demokratiske republikken Kongo og Bwindi i Uganda (som alle står på UNESCOs naturminne-liste) samt Mgahinga-nasjonalparken i Uganda – og med kart som viser topografiske endringer fra 1990 og fremover.

«Befolkningstrykket er fremdeles høyt ved nasjonalparkenes grenser. Produkter som viser topografiske endringer kan hjelpe oss med å identifisere truede områder,» sa Hernandez. «Senere kan selvfølgelig BEGo-virksomheten utvides til andre truede områder på verdensarvlisten – det er ytterligere tre slike områder bare i Den demokratiske republikken Kongo som kommer til å bli kartlagt på en lignende måte.»

Dian Fossey Gorilla Fund
Gorilla

I fjor inngikk ESA og UNESCO en formell avtale om bruk av romforskningsteknologi for å støtte UNESCOs naturminne-komite. Andre organisasjoner har sluttet seg til dette initiativet- for eksempel planlegger Federal Science Policy Office i Belgia å bruke romteknologi til å kartlegge alle naturminne-steder i Den demokratiske republikken Kongo. All informasjon og ekspertise kommer til å bli delt mellom dette prosjektet og BEGo.

BEGo er et demonstrasjonsprosjekt som inngår i ESAs Data User Element med Nederland-baserte Synoptics som hovedkontraktør.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.