Satellitter måler jordskjelv

Interferogram tatt av Envisat over L’Aquila
21 april 2009

Bilder fra ESAs radarsatellitt Envisat og den italienske romorganisasjonens satellitt COSMO-SkyMed, viser jordskorpas dramatiske endringer etter jordskjelvet i L’Aquila.

Forskere ved Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’ Ambiente (IREA-CNR) og Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) i Italia er allerede godt i gang med å analysere bevegelsene som skjedde i jordskorpa under og etter skjelvet i L’Aquila i Italia 6. april 2009.

De bruker data fra satellitter som har en syntetisk apertur radar (SAR) til å kartlegge endringene som skjedde i jordskorpa etter hovedskjelvet og de mange etterskjelvene som fulgte.

Forskerne benytter en teknikk som kalles for SAR Interferometri (InSAR). Det er en avansert form for ”Finn forskjellene i bildet”.

To eller flere radarbilder av det samme området kombineres slik at forskerne kan gjøre svært presise målinger, helt ned til noen få millimeter, av endringene mellom bildene.

Måler bevegelse i jordskorpa

Interpreted Envisat interferogram
Interferogram av jordskjelvet, med forklaringer

Satellittdata tatt både før og etter jordskjelvet kombineres til spesielle bilder, såkalte interferogrammer. Disse ser ut som striper av regnbuefargete mønstre.

A komplett sett av slike fargebånd kalles for en rand. De representerer bevegelser av jordskorpa i forhold til satellitten. For Envisats radar er denne lengden på rundt 2,8 centimeter.

De første bildene etter jordskjelvet i L’Aquila ble tatt av Envisat 12. april 2009. Disse bildene ble øyeblikkelig gjort tilgjengelige for forskere.

- Vi laget interferogrammer bare noen timer etter at vi mottok Envisats bilder, ved å kombinere disse dataene med satellittbilder tatt 1. februar 2009, sier Riccardo Lanari ved IREA-CNR i Napoli i Italia. - Til vår glede kunne vi se mønsteret i jordskjelvet med en gang.

Nøyaktige og ofte bilder

A  damaged church in L'Aquila
En ødelagt kirke i L’Aquila

Interferogrammer laget ved hjelp av bilder fra Envisat viser ni render som omgir et område med maksimal bevegelse. Det ligger halvveis mellom byene L’Aquila og Fossa. Der beveget bakken seg med så mye som 25 centimeter.

- Ved å bruke mål på bakkebevegelsene fra fem GPS lokasjoner i det jordskjelvrammete området kan vi bekrefte de innledende resultatene som har kommet frem av Envisats data, sier Stefano Salvi fra INGV’s Earthquake Remote Sensing Group.

COSMO-SkyMed er en konstellasjon av tre satellitter. Det gjør det mulig å få tak i data oftere enn fra andre satellitter. Dermed kan nye interferogrammer lages nesten annen hver dag.

Fritt tilgjengelige data

COSMO-SkyMed interferogram
Interferogram tatt av COSMOS-SkyMed over L’Aquila

I løpet av de neste månedene vil SAR-data fra COSMO-SkyMed, Envisat og muligens andre satellitter sørge for mange målinger av endringene i jordskorpa i L’Aquila og området rundt. Jordskjelvet i Italia kan bli et av de mest analyserte ved hjelp av SAR Interferometri-målinger.

For å sikre at alle forskere som ønsker det kan bidra med å analysere jordskjelvet, har ESA gjort datasettene av jordobservasjon over L’Aquila og området rundt fritt tilgjengelig og raskt å laste ned fra følgende link: http://earth.esa.int/ew/earthquakes/Italy_April09/

Datasettet blir kontinuerlig oppdatert med de nyeste bildene fra Envisat.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.