Satellitter trår til ved katastrofer

Bilde av Port-au-Prince på Haiti tatt dagen etter jordskjelvet
25 januar 2010

Satellitter sørger for oppdaterte kart etter store katastrofer som jordskjelvet på Haiti. Disse kartene gjør det mulig for å hjelpemannskaper å komme seg raskt frem og finne trygge steder å gi nødhjelp.

Jordskjelvet som rammet Haitis hovedstad Port-au-Prince den 12. januar 2010, målte 7,0 på Richters skala. Det la praktisk talt byen i ruiner. Deretter ble området rammet av flere etterskjelv, som målte over 5,0 på Richter-skalaen. Hjelpearbeidet er nå i full gang, men etterskjelv forekommer fortsatt.

Så kraftige jordskjelv kan forårsake store endringer i landskapet slik at kart ikke lenger er korrekte. Dette er en betydelig utfordring for hjelpemannskap på bakken. Men bilder tatt av jordobservasjonssatellitter kan lette katastrofearbeidet ved å gi oppdaterte bilder av landskapet og infrastrukturen i området.

Satellittbilder som er tatt like etter at det første jordskjelvet inntraff blir brukt for å lage kart som skal gi hjelpemannskapene en første oversikt over området. Disse kartene kan sammenliknes med satellittdata før katastrofen for å finne de største endringene på bakken.

Slike sammenlikninger av kart før og etter katastrofer gjør det mulig å se hvilke veier og områder som fortsatt er farbare. De oppdaterte kartene gjør det også mulig å finne områder hvor hjelpemannskap kan sette opp leire til medisinsk og annen nødhjelp.

Gratis og raske satellittdata

Etter jordskjelvet på Haiti har flere internasjonale hjelpeorganisasjoner og FN bedt om satellittdata over området. De har blitt levert gjennom en internasjonal avtale om rommet og store katastrofer, The International Charter on Space and Major Disasters. Denne avtalen sørger for at satellittdata leveres gratis og raskt til katastrofeområder over hele verden.

For å møte behovene til hjelpemannskapene på Haiti har satellittbilder i svært høy oppløsning blitt hentet fra både optiske or radarbaserte sensorer. Gjennom den internasjonale avtalen har satellittdataene blitt levert fra flere land og så raskt som overhodet mulig.

Hittil har Japans satellitt ALOS, den franske romorganisasjonen CNES sin SPOT-5, amerikanske WorldView og QuickBird, Canadas RADARSAT-2, og ESAs ERS-2 og Envisat, levert bilder til katastrofearbeidet.

Fordelen med radarsatellitter

Damage around Port-au-Prince, Haiti
Kart over graden av skader Port-au-Prince på Haiti

Siden radarsatellitter kan se gjennom skyer, har de en stor fordel når været gjør at optiske satellittinstrumenter ikke kan brukes. Radarsatellitter kan også identifisere farer som mulige jordskred, som kan utløses av jordskjelv. Radardata også behandles for å lage kart over deformasjonene i landskapet slik at geologer kan forstå jordskjelv bedre.

Den internasjonale samarbeidsorganisasjonen for jordobservasjon, The Global Monitoring for Environment and Security (GMES), har et eget prosjekt kalt SAFER, som samarbeider med katastrofeavtalen for å lage kart over rammete områder.

Innenfor rammeverket til SAFER har organisasjoner som FNs Verdens Mat-program bedt om skadekart. Basert på samarbeidet mellom Charteret og SAFER ble de første satellittkartene fra Haiti levert den 13. januar, bare 24 timer etter jordskjelvet.

The International Charter on Space and Major Disasters

The International Charter on Space and Major Disasters ble grunnlagt i 2000 og teller i dag ti medlemmer. Det inkluderer ESA, den franske romorganisasjonen CNES, den canadiske romorganisasjonen CSA, den indiske romorganisasjonen ISRO, USAs National Oceanic and Atmospheric Administration og Geologiske Undersøkelse, den argentinske romorganisasjonen CONAE, den japanske romorganisasjonen JAXA, the British National Space Centre/Disaster Monitoring Constellation og den kinesiske romorganisasjonen CNSA.

Gjennom avtalen har disse organisasjonene forpliktet seg til å bidra med gratis og ubegrenset adgang til instrumenter i rommet for å gi hjelp etter store katastrofer.

Den internasjonale samarbeidsavtalen koordineres også med andre organisasjoner som sørger for skadekart etter katastrofer, som FNs UNITAR/UNOSAT-gruppe. De mottar for øyeblikket støtte fra den amerikanske regjeringen for å analysere satellittbildene som er levert til Haitis regjering og nasjonale geologiske undersøkelse, samt FN.

Vil du vite mer om The International Charter on Space and Major Disasters og se satellittkart tatt etter jordskjelvet på Haiti, se lenkene til høyre.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.