Satellitter viktig for Polaråret 2007-2008

Larsen-området i Antarktis
6 juli 2006

Tusenvis av forskere fra 60 land vil delta i Polaråret 2007-2008, eller IPY (International Polar Year) 2007-2008, som det også kalles. Satellitter vil spille en viktig rolle i arbeidet.

Hensikten med den kommende internasjonale forsknings- og utforskningsaktiviteten er å øke kunnskapene om de mange polare, geofysiske prosessene som har innflytelse på Jordens globale systemer. De siste 125 år har IPY vært arrangert tre ganger, i 1882-1883, 1932-1933 og 1957-1958. Det spesielle ved 1957-1958 aktiviteten var at den ble arrangert samtidig med IGY (International Geophysical Year), som mer enn noe annet fremskyndet de første satellittene både i Sovjetunionen (Sputnik 1) og USA (Explorer 1).

Med IPY 2007-2008 vil satellitter spille en sentral rolle i innsamlingen av data: ”Mange forskere bruker satellittdata som en del av det daglige arbeidet. I IPYvil disse forskerne prøve å få mer data ut av satellittene, særlig de som kan bidra når det handler om tidligere års og nå observert fordeling av sne og is. Vi kommer til å bruke enhver form for data – passiv synlig, aktiv mikrobølge og følsomme gravitasjonsmålinger - for å forstå endringene i de globale isforekomstene”, uttaler dr. David Carlson, som leder IPY´s International Programme Office.

Larsen-B Ice Shelf
Isryggen Larsen-B

IPY 2007-2008 skal utvide internasjonal forskning og overvåkning i polområdene, knytte sammen forskere fra ulike områder og sikre at relevante data, både tidligere og nye, gjøres tilgjengelig.

ESA vil stille til rådighet data fra Arktis og Antarktis samlet av satellitter som Envisat, ERS 1, ERS 2, GOCE og SMOS (når de blir tilgjengelig). Dessuten enkelte tredje parts satellitter som Japans ALOS og Frankrikes SPOt-4, etter avtale med eierne eller operatørene. Den europeiske romorganisasjonen tar nå imot forslag fra brukere som ønsker å benytte satellittdata i forbindelse med IPY-prosjekter. Fristen er 15. september 2006, med data-leveranser fra mars 2007.

IPY støttes av ICSU (International Caouncil for Science) samt WMO (World Meteorological Organisation) og har tilslutning fra 31 nasjoner, blant dem Norge. Idéen til IPY kommer fra den østerriske oppdagelsesreisende Karl Weyprecht, som var forsker og en av lederne for den østerrisk/ungarske polekspedisjonen 1872-1974.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.