Sci-Tech eller Vi-tek – kan ikke unnvære det!

Plastics in outer space – solutions for the Earth
Kan ikke unnivære det!
18 mars 2002

ESA PR 12-2002. 22. mars vil syv av Europas ledende forskningsorganisasjoner samlet ved Technopolis Museum i Brüssel starte et felles, utadrettet program som forberedelse til Den europeiske forskningsuken i november. Målsettingen er å vise europeerne hvordan dagens samfunn ikke kan unnvære grunnleggende forskning.

»»» Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.