Science fiction – science fact: ny "Space-in-Bytes"-videoleksjon

Science fiction provides inspiration for scientists and engineers who build real spacecraft
19 desember 2008

Enten det er Star Trek USS Enterprise eller den legendariske romstasjonen fra2001: En romodyssé, har science fiction alltid gitt inspirasjon til forskere og ingeniører som bygger virkelige romfartøy.

Den til tider fine linjen mellom science fiction-litteratur og virkelighetens aktiviteter i rommet er bakgrunnen for ESAs nyeste Space-in-Bytes-videoleksjon. Den har navnet "Science fiction – science fact".

Videoen henter inspirasjon fra velkjente science fiction-forfattere som Arthur C. Clarke, H.G. Wells og Jules Verne. Videoleksjonen sammenlikner virkelige og oppdiktede romstasjoner og bemannete romfartøy. I tillegg forklarer den hvordan science fiction-versjoner av reiser mellom planetene kan inspirere fremtidige generasjoner av forskere og ingeniører.

ISS after addition of Japanese Kibo module
Comparisons between factual and fictional space stations

"Science fiction - science fact" er en del av Space-in-Bytes, en serie korte videoleksjoner utviklet av ESAs direktorat for bemannet romfart (Directorate of Human Spaceflight). Målgruppen for Space-in-Bytes er elever og lærere i den videregående skole. Serien presenterer biter med vitenskapelig informasjon som kan brukes som et utgangspunkt for videre utforskning, individuelt eller for hele klassen.

Undervisningsnotater med vitenskapelige forklaringer på noen av konseptene som er illustrert i videoen følger med. Videoleksjonen skal gi lærere og elever mer informasjon om emnene som videoen omhandler, og foreslå pensumrelevante oppgaver som kan utføres i klassen.

"Science fiction - science fact", og de tidligere Space-in-Bytes-videoene, er tilgjengelig for nedlasting på språkene til alle ESAs medlemsland.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.