Se den totale måneformørkelsen!

Lunar eclipse
Måneformørkelse
7 november 2003

Natten mellom 8. og 9. november vil en full Måne passere gjennom Jorden skygge, og interesserte i hele Norge vil – avhengig av værforholdene – kunne glede seg over synet av en total måneformørkelse.

En total måneformørkelse oppstår når Solen, Jorden og Månen står på bortimot rett linje i rommet og en full Måne passerer gjennom Jordens skygge. I motsetning til en solformørkelse, som krever spesielt observasjonsutstyr for ikke å skade synet, kan en måneformørkelse betraktes med det blotte øye.

Den mest imponerende delen innledes når Månens forkant går inn i helskyggen og formørkelsen begynner. Dette vil skje 9. november klokken 00.32. De neste bortimot 100 minuttene blir måneskiven stadig mer dekket av skyggen, til formørkelsen er total klokken 02.06. Men selv ikke da vil Månen være helt mørk. Skiven fortoner seg mørk grå eller brunrød, fordi sollys spres i Jordens atmosfære. Lysmengden avhenger av hvor meget støv som finnes i den øvre del av atmosfæren.

Totaliteten varer i kun 25 minutter, altså til klokken 02.31. Månen forlater helskyggen klokken 04.04.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.