Sengeleie-prosjektet avsluttet

Bedrest eating
5 august 2002

ESA PR 54-2002. Langvarige opphold i rommet virker i betydelig grad på kroppen – astronauter utsettes spesielt for endringer i benstruktur og muskler. For å møte kravene som stilles ved lange opphold i Den internasjonale romstasjonen og på fremtidige interplanetariske ferder, samarbeider romorganisasjoner om utviklingen av preventive medisinske metoder eller mottiltak.

Hele historien på engelsk »

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.