Ser snøskred ved hjelp av satellitt

Dette snøskredet ble utløst i Sogn og Fjordane
30 juni 2011

I Norge er både jordskred og snøskred en fare for trafikanter, og det er ikke alltid lett å vite hvor veien er stengt på grunn av skred. Nå kan satellitter gjøre dette arbeidet lettere.

Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for farbarheten på norske veier. En av de største utfordringene er å holde veiene åpne og trafikantene trygge for snøskred. Men det er krevende å holde oppsyn med veier fra bakken og lufta. Observasjonsstasjonene på bakken er få, spesielt i fjerne områder høyt til fjells. Nå får Statens vegvesen hjelp av satellitter i rommet. Det gjør de gjennom pilotstudien Innovators II–AvalRS, som er en del av ESAs brukerprogram for jordobservasjon.

Kartlegger snøskred med mønstergjenkjenning

Snøskred kartlagt ved hjelp av satellitt

En av de beste måtene å sikre at snøskred kan oppdages og kartlegges fra rommet på, er å sammenlikne snøskred som allerede har skjedd med data fra satellitt.

Gjennom det nye jordobservasjonsprosjektet blir snøskred identifisert ved hjelp av høyoppløselige satellittbilder og annen informasjon, som digitale modeller av terrenget.

Etter at kjernedataene er klare, kan snøskredene kartlegges ved hjelp av en helt ny metode for gjenkjenning av digitale mønstre.

Kan skilles fra urørt snø og trær

Snøskred kartlagt manuelt

Prosjektet tester to metoder. Den ene undersøker overflaten og teksturen til snøskred. Den andre fokuserer på topografiske sider ved snøskred, som for eksempel retning av snøen.

Begge metodene har gitt lovende resultater. Snøskred kan lett skilles fra urørt snø, snø rundt snøskredet og trær.

De to bildene av snøskred viser forskjellen mellom den nye metoden for kartlegging av snøskred og den tradisjonelle metoden.

Det gjenstår å se hvordan snøskred kan skjelnes fra skygger og stein, og om de kan klassifiseres i områder som ligger i skygge.

Vil gjøre norske veier tryggere

"Klarer vi å løse disse utfordringene, vil den nye metoden gi oss en unik mulighet til å validere forekomsten av snøskred ved hjelp av satellitt," sier Heidi Bjørdal ved Statens vegvesen.

Prosjektet har også vist at satellittbilder og den nye metoden for å gjenkjenne snøskred i satellittdata kan brukes til å overvåke og kartlegge snøskred fra rommet.

Det vil være med på å gjøre norske vinterveier sikrere og mer farbare.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.