Siste tur til Hubble

Space Shuttle Atlantis with Hubble
Hubble og romfergen Atlantis foran et av Hubbles mest spektakulære bilder
6 mai 2009

Mandag 11. mai skytes romfergen Atlantis opp med syv astronauter ombord. Da skal NASA og ESAs romteleskop Hubble oppgraderes og reparares for femte og siste gang.

De nye reparasjonene vil gjøre Hubble i stand til å fortsette sine spektakulære oppdagelser av universet godt inn i det neste tiåret.

I 19 år har Hubbles kraftige instrumenter og plassering høyt over jordas forstyrrende atmosfære ført til en jevn strøm av utrolige forskningsresultater.

Suksessen skyldes både romteleskopets robuste design og flere serviceoppdrag som har holdt Hubble gående helt til i dag.

NASA og ESAs astronauter besøkte Hubble i 1993, 1997, 1999 and 2002. Hver gang har romteleskopet blitt reparert og oppgradert.

Den 28. desember 2008 hadde romteleskopet vært i rommet i 6823 dager. Det er rekord for observasjoner fra bane rundt jorda.

To nye instrumenter

Hubble in free orbit
Hubble i bane over jorda etter reparasjon i 1997

I løpet av det femte besøket vil astronautene foreta fem romvandringer. Da vil alle av Hubbles hoveddeler, unntatt speilene, ha blitt oppgradert minst en gang siden romteleskopet ble skutt opp i 1990.

Denne gang skal to nye instrumenter monteres. Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement (COSTAR) bytes ut med Cosmic Origins Spectrograph (COS). Wide Field Planetary Camera 2 (WFPC2) skiftes ut med Wide Field Camera 3 (WFC3).

Begge instrumentene inneholder svært avansert teknologi som vil øke Hubbles muligheter til å oppdage og observere det svake lyset fra de yngste stjernene og galaksene i universet.

Skal se universets største strukturer

Hubble 19th anniversary photo
En gruppe med galakser fotografert av Hubble

Cosmic Origins Spectrograph vil hovedsaklig studere lyset fra svake og fjerne kvasarer som har passert gjennom skyer av gass, galakser eller kosmiske tomrom på sin vei gjennom universet.

Ved å dele lyset fra kvasarene opp i ulike bølgelengder og undersøke absorpsjonen av dette lyset i de ulike formene for materie som lyset har gått gjennom, kan astronomene finne den kjemiske sammensetningen og nøyaktige posisjonen til denne materien.

Dette vil gi ny informasjon om både de største strukturene i universet og utviklingen av de kjemiske stoffene i kosmos’ historie.

Leter etter vann, is og liv i solsystemet

Mammoth stars seen by Hubble
Gigantstjerner fotografert av Hubble

Wide Field Camera 3 er det første instrumentet på Hubble som kan ta bilder i både infrarødt, synlig og ultrafiolett lys.

Dermed får astronomene en unik sjanse til å observere de ulike populasjonene av stjerner som finnes i fjerne galakser, studere objekter som har høy grad av rødskift, og lete etter vann og is på himmellegemer i vårt eget solsystem.

I tillegg skal to andre instrumenter repareres. Dette gjelder Advanced Camera for Surveys (ACS) og Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS).

Hubbles batterier har vært aktive i 19 år. De begynner nå å bli utslitte og skal byttes ut. Også noen sensorer og gyroskoper skal skiftes.

- Etter den kommende oppgraderingen og reparasjonen vil Hubble være et mye sterkere observatorium enn tidligere, og være svært godt utstyrt til å fortsette sin viktige rolle innenfor observasjonsbasert astrofysikk langt inn i det neste tiåret, sier Bob Fosbury, leder for ESA's Space Telescope — European Coordinating Facility.

Europas bidrag til Hubble

Romteleskopet Hubble er et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom NASA og ESA. ESA bidrar med 15 prosent til romteleskopets utvikling. Dermed er europeiske astronomer garantert minst 15 prosent av observasjonstiden til Hubble.

ESAs bidrag til Hubble har vært vitale. ESA har blant annet levert to sett solcellepaneler og et Faint Object Camera (FOC) til romteleskopet.

Faint Object Camera er i dag byttet ut med Advanced Camera for Surveys (ACS). Men før utskiftingen i 2002 var FOC et ekstremt kraftig og følsomt kamera som tok bilder både i synlig og ultrafiolett lys.

ESA har også levert elektronikk og maskineri til solcellepanelene. Solcellebaserte satellitter som Hubble er helt avhengig av å kunne flytte solcellepanelene sine nøyaktig for å danne maksimalt med strøm.

For mer informasjon:

Colleen Sharkey, Hubble/ESA, Garching i Tyskland
E-post: csharkey @ eso.org

Monica Talevi, ESA Science Programme Communication Officer
E-post: monica.talevi @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.