Skogen tar hovedrollen i København

GlobCover map of COMIFAC member states
21 desember 2009

Idet FNs klimakonferanse i København nærmer seg slutten, er forhandlingene fokusert på den rollen skogen spiller for å redusere klimaendringene. Det nye virkemiddelet, å redusere utslippene fra avskoging og forringelse av skogene, har oppnådd bred støtte som et sentralt element i en ny avtale.

Siden avskogingen står for nesten 20 prosent av de globale utslippene av drivhusgasser, vil den nye politikken gjøre det mulig for utviklingslandene å bidra i betydelig grad til å redusere utslippene. De industrialiserte landene er også i ferd med å skissere et rammeverk for finansiering på flere milliarder euro som skal gjøre det mer økonomisk attraktivt å bevare verdens tropiske regnskoger enn å ødelegge dem.

En nøkkelrolle for Afrika

Under COP15 har representanter for lokale, regionale og nasjonale myndigheter, næringslivet, internasjonale utviklingsorganisasjoner og urbefolkninger fra land med regnskog møttes ved mer enn 25 ulike anledninger for å diskutere hvordan den nye politikken kan utføres i praksis.

Et av de mest profilerte arrangementene fokuserte på Kongobassenget, der de 10 medlemslandene i Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) samarbeider om bevaring og bærekraftig forvaltning av nesten 30 prosent av verdens tropiske regnskoger.

The COMIFAC event
The COMIFAC event

COMIFAC-møtet ble støttet av ESA, Det tyske utviklingsbyrået, Den tyske utviklingsbanken og andre internasjonale partnere. Gjennom GMES (Global overvåkning for miljø og sikkerhet) bidrar ESA til at tre av COMIFAC-landene (Kamerun, Gabon og Kongo-Brazzaville) kan integrere data fra jordobservasjoner i sine nasjonale skogforvaltnings- og klimaprogrammer. Prosjektet ledes av det tyske fjernovervåkningsselskapet GAF og et konsortium av internasjonale partnere.

Under møtet forklarte miljøvernministrene fra Gabon, Den demokratiske republikken Kongo og Kongo-Brazzaville, sammen med den tyske føderale ministeren for økonomisk samarbeid og utvikling, viktigheten av det nye politiske virkemiddelet.

Da den internasjonale ambassadøren for Kongo-skogene og vinner av Nobels fredspris i 2004, Dr. Wangari Matthai, hadde ordet, sa han dette til den tettpakkete forsamlingen: - Jeg ber dere alle om å slå dere sammen og be statslederne deres innstendig om å gi COMIFAC en uavhengig finansieringsmekanisme.

Satellitter bidrar til å gjennomføre planene

Dr Wangari Matthai
Dr Wangari Matthai

Den viktige rollen satellittobservasjon av skog vil spille for å implementere den nye politikken ble understreket av direktøren for den brasilianske romorganisasjonen INPE, Gilberto Camara, som også er styreformann for CEOS (Committee for Earth Observation Satellites). - Vi vet at data fra jordobservasjoner er avgjørende for planeten, men 'datademokratiet' må nå ut til massene, sa han på ESAs sidearrangement om klimaet.

CEOS støtter Jordobservasjonsgruppens (Group on Earth Observation) karbonsporing for skogene ved å bidra med satellittdata til land som vil utvikle sine egne systemer for skogs- og karbonovervåkning.

GMES-programmet til ESA og EU er allerede i ferd med å etablere en omfattende infrastruktur for global, rombasert jordovervåkning som vil danne en basis for disse nye virkemidlene. Medlemslandene i ESA og EU har hittil investert to milliarder euro for å utvikle ‘romfartskomponenten’ i GMES, som inkluderer fem nye satellittyper som kalles Sentinel-satellitter, og forbereder ytterligere investeringer for å sikre kontinuerlig drift av og datatilgang fra disse de neste 20 årene.

Den frie og åpne datapolitkken som nylig ble godkjent av ESAs medlemsland for Sentinel-prosjektene vil utgjøre et betydelig bidrag til datademokratiet og datagjennomsiktigheten som ble fremhevet på COP15.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.