Sørger for trygg luft på romstasjonen - ANITA

Atle Honne med ANITA
28 juli 2008

Den norskutviklete gassanalysatoren ANITA passer på luftkvaliteten ombord på den internasjonale romstasjonen. Instrumentet fungerer så bra at det kan bli fast utstyr i rommet.

Den internasjonale romstasjonen er et helt lukket miljø. All luft og vann blir renset og brukt om igjen, og kan bare tilføres fra jorda.

Dermed er det svært viktig å vite hva luften inneholder og hvilken mengde gasser som finnes der.

Den norskutviklete luftanalysatoren ANITA (Analysing Interferometer for Ambient Air) er med på å hjelpe til med dette.

Apparatet kan skille mellom 32 ulike typer gasser, inkludert karbonmonoksid, karbondioksid, vann, metanol, etanol, formaldehyd, freon, halon, aceton og ammoniakk. Det gjør ANITA ved hjelp av infrarøde stråler.

Måler gasser ingen andre instrumenter klarer

Siden september 2007 har luftanalysatoren befunnet seg i rommet og målt gassene i luften ombord på den internasjonale romstasjonen.

Det norskutviklete instrumentet kom godt med da det ved et uhell ble sluppet ut en gass fra et kjøleanlegg i april tidligere i år.

ANITA flight hardware
Utgaven av ANITA som befinner seg ombord på romstasjonen

- ANITA var det eneste apparatet på romstasjonen som kunne registrere lekkasjen, sier Atle Honne, seniorforsker ved SINTEF og en av utviklerne bak luftanalysatoren.

Instrumentet kunne til og med oppgi tidspunktet for når lekkasjen hadde oppstått.

I mai 2008 var det en ny, men mindre lekkasje av den samme gassen. Igjen kunne ANITA måle både type og mengde gass, og tidspunktet for utslippet.

Litt senere var det mistanke om at det hadde oppstått en ny gasslekkasje ombord på romstasjonen.

ANITAs forskergruppe ble spurt om de kunne analysere luften. Ikke lenge etter kunne de fastslå det bare var falsk alarm.

Gode resultater

International Space Station
Den internasjonale romstasjonen (juli 2006)

Atle Honne har kunnet presentere solide data fra luftanalysatoren for representanter fra både ESA og NASA.

- De teknisk ansvarlige for romstasjonen er svært fornøyd med resultatene, sier Honne. - De har oppdaget hvor nyttig det er å ha dataene fra ANITA.

Tidligere i sommer presenterte Honne også resultatene på en årlig internasjonal forskningskonferanse for miljøsystemer i San Francisco. Denne konferansen har mange deltakere innenfor romfart og romforskning.

Blir på romstasjonen?

ANITA har vært plassert i en hylleseksjon i den amerikanske laboratoriemodulen Destiny. Til høsten skal denne hylleseksjonen flyttes til Kibo, det japanske laboratoriet.

Det er derfor usikkert hva som kommer til å skje med ANITA.

- Planen er at instrumentet skal være med ned til jorda med en romferge til høsten, sier Honne. - Men det diskuteres om oppdraget skal forlenges med et år.

Det er likevel gode muligheter for at ANITA kan videreutvikles til å bli permanent utstyr ombord på romstasjonen.

Air sampling in remote places (non-local sampling)
Ved hjelp av en pumpe og en pose kan astronautene ta luftprøver over alt i romstasjonen

- Det er mer et spørsmål om vi får penger til det gjennom ESA, sier Honne. - Den tekniske siden skal vi klare.

Bare begynnelsen

Kanskje er romstasjonen bare et skritt på ferden videre ut i rommet for ANITA.

Honne håper at luftanalysatoren kan bli fast inventar på en eventuell base på månen og ved en bemannet romferd til Mars.

- Det er veldig hyggelig å få se at resultatet av forskningen virker og kommer til nytte, avslutter Honne. - Det er jo hovedgrunnen til å drive med forskning.

ANITA er et samarbeid mellom forskere ved SINTEF i Norge og det tyske selskapet Kayser-Threde.

For mer informasjon:

Communication Office ESTEC
ESA Communications Department
Tel: +31 71 565 3009

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.