StarTiger vekkes til live igjen i Finland

STAR-drakt
13 mai 2004

ESA satser på å gjenta suksessen fra det første StarTiger-prosjektet. Denne gangen vil åstedet være det teknologiske universitetet i Tampere i Finland. Innenfor rammene av StarTiger2-prosjektet håper ESA å utvikle ideer om ”intelligente” klær for astronauter, klær som overvåker helsen deres mens de arbeider.

Elektronikkinstituttet ved det teknologiske universitetet i Tampere (TUT) har allerede mange års erfaring med forskning og utvikling i forbindelse med «smarte» klær og avansert elektronikk, og instituttets laboratorier er utstyrt med alt StarTiger-prosjektet trenger for utvikling, testing og produksjon.

«Målet med StarTiger2 er å utvikle en fullt brukbar ”smart” draktprototyp som inneholder et fysiologisk overvåkingssystem,» forklarer Eike Kircher, leder for ESAs Basic Technology Research Programme (TRP) og en av pådriverne bak StarTiger-initiativet. «Vi har kalt den STAR-drakten.,Drakten skal kunne måle alle vitale helseparametere for personen som har den på. Resultatene skal foreligge i tilnærmet sanntid, og systemet skal fungere i lange perioder om gangen.»

Shuttle Astronaut
Astronaut i virksomhet utenfor romfartøyet

De fysiologiske virkningene av opphold i rommet og astronautenes helse har vært viktige faktorer gjennom hele romfartshistorien. Astronautenes tilstand har blitt evaluert før, under og etter romferder, men de fleste kontroller under selve oppholdet i rommet har vært utført som en del av ulike testprosedyrer, og kontinuerlige målinger har sjelden vært utført.

Concordia Station Antarctica
Concordia-stasjonen i Antarktis

Derfor vil ”smarte” klær være svært nyttige, spesielt fordi ESAs langsiktige planer omfatter bemannede romferder utenfor lave baner rundt jorda. En ”smart drakt” vil for eksempel være nødvendig for å overvåke status for astronauter som utfører oppgaver utenfor romfartøyer på Mars-overflaten.

På kortere sikt vil en vellykket STAR-drakt kunne brukes på den nye Concordia-forskningsstasjonen i Antarktis. ESA utfører allerede eksperimenter her, spesielt i forbindelse med romorganisasjonens Aurora-program.

StarTiger2-teknologi

STAR-drakten vil inneholde en rekke avanserte teknologiløsninger: Fysiologiske målinger, sensor-, kommunikasjons- og pakketeknologier; kretskort (PCB) og materialer for flytende krystall-skjermer (LCD) i fleksible materialer; nye tekstiltyper og integrert elektronikk.

Shuttle-Astronaut
Tampere by night

Systemene skal overvåke hjerte og åndedrett samt brukerens bevegelser og temperatur uten å være i veien eller hindre bevegelsesfriheten. Andre parametere kan være vaskulære indekser og elektrokardiogrammer (EkG), samt et GPS-system for å bestemme brukerens posisjon.

Drakten bør lages av ”intelligente” tekstiler som sørger for at STAR-drakten er komfortabel, lett å rengjøre og slitesterk. Dessuten vil alle kommunikasjonsgrensesnitt og -systemer være integrert i klærne, slik at brukerens helsestatus kan overvåkes utenfra.

«Det endelige målet er å kunne overvåke brukerens fysiologiske status i sanntid uten at dette hindrer vedkommende i å utføre oppgavene sine,» legger Eike Kircher til.

StarTiger – en ny tilnærming til teknologisk forskning og utvikling

ESA lanserte det vellykkede StarTiger-konseptet i 2002. Dette er en nyskapende tilnærming til teknologisk forskning og utvikling, der en liten gruppe svært motiverte forskere fra flere fagområder føres sammen. For å inspirere denne gruppen til å klekke ut nye ideer har medlemmene fri tilgang til laboratorie- og produksjonsutstyr i en intensiv periode på fire til seks måneder – helt uten administrative restriksjoner.

«Tanken bak StarTiger er å redusere utviklingstiden for avansert teknologi dramatisk,» understreker Eike Kircher.

StarTiger1 ‘colour’ terahertz imager during integration
StarTiger1 terahertz-kamera under integrasjon

«Det første prosjektet demonstrerte potensialet til denne modellen. På bare fire måneder førte prosjektet til teknologiske gjennombrudd på flere områder innen terahertz-bildebehandling, gjennombrudd som innebærer store muligheter både i verdensrommet og her nede på jorda.

Flere spennende bruksområder undersøkes, det første selskapet som skal ta i bruk teknologiene er opprettet og flere patentsøknader er sendt.»

ESA og TUT kommer til å starte rekrutteringen til StarTiger2-gruppen om kort tid.

Bakgrunnsinformasjon:

* Star Tiger er en forkortelse for «Space Technology Advancements by Resourceful, Targeted and Innovative Groups of Experts and Researchers», et banebrytende initiativ fra European Space Agency. Initiativet er underlagt romorganisasjonens Basic Technology Research Programme (TRP) for å legge forholdene til rette for teknologiske gjennombrudd og innovativ forskning.

* Aurora er en del av den europeiske romstrategien, bifalt av EUs forskningsråd og ESA i 2001. Hovedmålsettingen for Aurora-programmet er å utforme og deretter sette i verk en langsiktig europeisk plan for ubemannet og bemannet utforskning av solsystemet, med Mars, Månen og asteroidene som de mest nærliggende målene.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.