Store mengder vannis på Mars

Martian crust
ESA´s Mars Express vil kunne utvide letingen ned til noen kilometer
31 mai 2002

Instrumenter i NASA´s 2001 Mars Odyssey har funnet store mengder vannis i den øverste meteren av Mars-overflaten. ESA´s Mars Express vil kunne utvide letingen ned til noen kilometer.

Gammastråle-spektrometeret i NASA´ 2001 Mars Odyssey har funnet sterke bevis på enorme mengder vann i form av is like under overflaten på Mars. Det som er registrert ned til 1 meters dybde tilsvarer to ganger vannmengden i Lake Michigan, meldte den amerikanske romorganisasjonen 28. mai.

De største mengdene finnes i et område nær planetens sydpol, der et isrikt lag omkring 60 cm under overflaten ved 60 graders sydlig bredde stiger til 30 cm under overflaten ved 75 grader sydlig bredde. Laget bærer mer preg av å være skitten is enn jordsmonn som inneholder is. På massebasis er det snakk om 20 til 50 prosent i den nederste del av laget.

Instruments on the Mars Express orbiter
Mars Express

”Funnet av så store mengder vannis under Mars´ overflate er meget overraskende. Spesielt så nær overflaten”, sier Gerhard Schwehm, som leder ESA´s Planetary Missions Division. Gruppen som arbeider med Mars Express, den neste sonden som skal til Mars, er henrykt over 2001 Mars Odyssey´s funn. Mars Express vil medføre instrumenter som kan utvide letingen ned til noen kilometers dybde.

ESA-sonden skal skytes opp i juni 2003.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.