Strøm for CryoSat

PDU CryoSat
CryoSat's Power Distribution Unit kommer fra Finland
29 september 2005

En viktig del av strømforsyningssystemet i CryoSat kommer fra Finland. Uten en Power Distribution Unit fra Patria ville radaren ikke virke, og isforskerne ville ikke motta data. Mens satellitten klargjøres for oppskytning 8. oktober, ser Patria fremover mot romprosjekter som Venus Express – også der vil det være behov for finsk strømforsynings-ekspertise.

Romterminologien er full av forkortelser som PDU, Power Distribution Unit. Men istedenfor PDU eller noe lignende kaller Patria´s Kimmo Myllyoja den elektroniske komponenten på størrelse med en skoeske ganske enkelt for ”satellittens sikringsskap”. Her er det nemlig ikke bare snakk om å fordele strømmen fra solcellepanelene – instrumenter og systemer blir også beskyttet mot skader som følge av elektriske feil og mangler.

Men PDU har i tillegg andre oppgaver, som det å gi signal til utfolding av solcellepaneler og antenner når satellitten er på plass i bane etter oppskytning. På dette punktet er forresten CryoSat annerledes enn de fleste andre satellitter, fordi solcellepanelene er en fast del av oversiden. Bortsett fra noen ventiler har CryoSat ingen bevegelige deler i det hele tatt. Den er en ganske kompakt og enkel satellitt.

CryoSat
CryoSat

CryoSat´s Power Distribution Unit kunne også kalles enkel, men fra et teknisk synspunkt er den komplisert. ”Den består av åtte forskjellige moduler festet til satellittens struktur”, foklarer Myllyoja. ”På grunn av et stramt budsjett og en krevende tidsplan leverte vi ganske enkelt modulene til Tyskland, og selv om alt ble gjort for å sikre elektronisk og mekanisk kompatibilitet, kunne vi ikke få det bekreftet før systemene var installert i satellitten. Patria-prosjektgruppen trakk et lettelsens sukk og smilte bredt da systemene viste seg i virke feilfritt.

PDU-boksene, fylt med rom-kvalifisert elektronikk, veier til sammen 15 kg og er konstruert for å tåle ikke bare ekstreme vibrasjoner og akselerasjon under oppskytningen men også temperaturendringer og stråling i rommet. De sender informasjon til bakkestasjonen om tilstanden for de elektriske systemene, og kan omprogrammeres fra bakken i tilfelle problemer.

Teknologien anvendt i CryoSat´s PDU bygger på lignende systemer i Mars Express og Rosetta. ”Vi har våre strømforsyningsenheter i 12 romfartøyer, og vi har arbeidet i dette feltet lenge”, sier Myllyoja, som nå leder Patria´s Avdeling for salg og markedsføring. ”Det tar ti år å skaffe nok referanser samt utvikle metoder og fagkunnskap. Vi startet med enkle strømkilder for rom-anvendelser. Nå konstruerer og bygger vi kompliserte systemer”.

Romprosjkter krever så vel tålmodighet som lang tids forskning og utvikling. Etter CryoSat ser Patria fremover mot Venus Express, som også er utstyrt med en PDU fra Finland. ”Det er én stor forskjell mellom CryoSat og Venus Express”, forklarer Myllyoja. ”CryoSat har bare ett instrument, mens Venus Express omfatter en rekke kraftslukende systemer”. Myllyoja har stor tro på at PDU-boksene i begge vil gjøre sin del av jobben.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.