Studenter kan søke om å delta i AMASE (Arctic Mars Analog Svalbard Expedition) 2007

Sverrefjell-vulkanen
31 mai 2007

Har du noensinne lurt på hvordan det ville være å tilbringe to uker på Svalbard, en øygruppe i arktisk farvann? Har du drømt om å delta i en ekspedisjon som består av en internasjonal gruppe forskere og ingeniører? – Her får du en mulighet til å være med på AMASE (Arctic Mars Analog Svalbard Expedition) 2007.

AMASE vil foregå fra 12. til 26. august 2007 under ledelse av Hans E.F. Amundsen fra EPX (Earth and Planetary Exploration Services), Oslo, i samarbeid med Andrew Steele fra CIW (Carnegie Institution of Washington) og med forskere/ingeniører fra NASA og ESA-tilknyttet virksomhet.

Dette er AMASE

Testing how Cliffbot can be used to support astronaut activities
er prøves Cliffbot som støtte for astronaut-aktiviteter på Mars

AMASE utvikler og prøver nyttelast-instrumenter for fremtidige Mars-sonder som NASA´s Mars Science Laboratory of ESA´s ExoMars ved Mars-analoge områder på Svalbard. Områdene omfatter Bockfjord-vulkankomplekset med en unik kombinasjon av vulkaner, varme kilder og permafrost, det eneste stedet på Jorden med karbonat-forekomster maken til karbonatene i Mars-meteoritten ALH84001.

Bockfjord-vulkankomplekset gir en enestående mulighet for studier av den gjensidige påvirkningen mellom vann, bergarter samt et Mars-liknende miljø, og er et ideelt prøvefelt for instrumenter under utvikling for fremtidige ”leting etter liv” Mars-sonder. Forskningen vil fokusere på opprinnelsen av og miljøpåvirkningen for karbonat-forekomster i forskjellige vulkankompleks-lokaliteter, inklusive kryogeniske karbonat-deponier og blåis-utløp i vulkaner under breer, dessuten tilknyttet mikroorganisme-aktivitet, biologisk-geologisk vekselvirkning og organisk kjemi.

Interdisciplinary team comprising AMASE
AMASE består av forskere og ingeniører fra forskjellige disipliner

AMASE 2004 utførte de første feltprøver av en gruppe instrumenter i stand til å oppdage én enkelt levende celle på Mars, og AMASE 2005 demonstrerte evnen til å registrere nedfrossede mikroorganismer i blåis-utløp inni Sverrefjell-vulkanen. Utstyr brukt i feltprøvene er tilpasset de lave Svalbard-temperaturene, og bidrar til en sann-tid forståelse av miljøet. Det muliggjør dessuten prøveinnsamling med et minimum av forstyrrende elementer. Prøveinnsamling og analysemetoder skaffer grunnlag for prøveprotokoller som skal benyttes i fremtidige Mars-landingssonder.

Én student får anledning til å delta i AMASE 2007. Rollen til studenten som plukkes ut vil enten være å foreslå og gjennomføre et selvutviklet eksperiment innenfor forskningsrammen, eller assistere de andre deltakerne. Vinneren forventes også å skrive en daglig blog på engelsk for ESA´s webside.

Søknaden

For å søke om å bli med, må du sende en e-post med et vedlegg i MS Word format som forklarer hvorfor du gjerne vil delta, og sende den til success@esa.int med ”Application” i emneboksen. Hvis du har spørsmål om søknaden, kan du sende dem til samme adresse med ”Question” i emneboksen.

Vedlegget på engelsk må ikke være lengre enn 800 ord, og må inkludere følgende:

  • kontakt-detaljer, dvs. navn, nasjonalitet, alder, universitet, fagområde, hvor mange års studier, telefon/fax
  • bakgrunnen for ønsket om å delta i AMASE
  • begrunnelse for hvorfor ditt fagområde er relevant for AMASE
  • kort beskrivelse av eksperiment-forslaget, hvis tilgjengelig (ikke krevet)
  • din idé for en daglig blog. Send prøve på en tenkt blog

Fristen for å sende inn en søknad er 29. juni 2007. ESA vil annonsere vinneren innen 13. juli 2007.

Nyttige opplysninger

Red Devonian sandstone cliffs in Bockfjord
Sandstein-klipper i Bockfjord

Bare søknader fra universitetsstudenter opp til mastergradnivå eller tilsvarende i et ESA-medlemsland (som Norge) vil bli akseptert. Vinneren forventes å beherske engelsk i tilstrekkelig grad til å skrive en daglig blog, og må være tilgjengelig i tidsrommet for ekspedisjonen (12-26 august 2007) pluss tid for reise til/fra Svalbard. Reisekostnader vil dekkes av ESA, og utgiftene for deltakelse i selve ekspedisjonen blir betalt av Norsk Romsenter.Vinneren må selv organisere hans/hennes reiseopplegg og helseforsikring.

Studenten som blir plukket ut må ha med seg utstyr som til en tur i fjellet, for eksempel støvler, genser, benklær og ryggsekk, mens ekstra utstyr for feltarbeid på Svalbard – for eksempel vindtette overtrekksklær – stilles til rådighet av AMASE.

Det er ønskelig at vinneren tåler lange dager i felten og vandringer i ulendt terreng. Han eller hun vil bli gitt et arktisk sikkerhetskurs som omfatter isbjørn-problematikk og håndtering av gevær.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.