Ta klassen med ut i verdensrommet

14 februar 2008

Det europeiske Columbus-laboratoriet er nå trygt installert på den Internasjonale Romstasjonen (International Space Station, ISS). Dette er et perfekt tidspunkt for å komme med nye ideer og eksperimenter som kan utføres ombord på romstasjonen for å vise virkningene av vektløshet for skoleelever.

Idédugnad for lærere

ESA inviterer lærere i Europa til å komme med ideer som tar i bruk denne unike siden ved ISS for å illustrere virkningene av vektløshet for elever. Konkurransen er åpen for lærere i grunnskolen og den videregående skole, og alle som er involvert i naturfagundervisning på museer, lærerhøyskoler og/eller utdanningsorganisasjoner.

Forslagene skrives på engelsk. De må beskrive en demonstrasjon eller et eksperiment av vitenskapelig art som får et annet forløp og/eller resultat i det vektløse miljøet på ISS enn det ville ha fått på jorden. Bidraget må inneholde en tydelig beskrivelse av formål, forventede resultater og nødvendig materiell for å utføre eksperimentet. Det må passe for elever i grunnskolen eller den videregående skole.

Bidrag til idédugnaden for lærere sendes på engelsk via det nedlastbare søknadsskjemaet. ESA må motta bidragene innen 30. mai 2008. ESA har dessverre sett seg nødt til å sette som betingelse at alle deltakere må være statsborgere i et av ESAs medlemsland.

Premie for de beste forslagene

Pedro Duque
Pedro Duque demonstrates Newtons' laws

En ekspertgruppe fra ESA vil plukke ut de tyve beste forslagene. De ti beste forslagene vil bli kunngjort på denne nettsiden 16. juni 2008. Hver av de ti vinnerne vil motta 500 Euro, en pakke med undervisningsmateriell fra ESA og et byggesett av ISS. De ti nest beste forslagene mottar et byggesett av ISS.

I juli starter arbeidet med å forberede noen av de beste eksperimentene for turen opp til ISS. Der vil en av ESAs astronauter gjennomføre forsøket. Elever i hele Europa vil få en unik mulighet til å se "klasserommet i verdensrommet". De vil forhåpentligvis utføre det samme eksperimentet samtidig i sitt eget klasserom.

Kriterier for utvelgelse

Bidragene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • relevans for vektløshet (eksperimentet bør være en overbevisende demonstrasjon av vektløshetens natur eller effekt)

  • relevans for pensum (emnet bør være relevant for skolens pensum)

  • tverrfaglig (bidrag som har sammenheng med mer enn ett fag er et pluss)

  • originalitet (bidraget bør vise en original og nyskapende tilnærming til undervisning)

  • teknisk mulig (transport til ISS betyr begrenset masse og vekt - under 2 kilo. Det må også være teknisk mulig å utføre eksperimentet ombord på ISS

I tillegg vil eksperimenter som både kan utføres på ISS og i klasserommet bli foretrukket, siden dette er en svært effektiv måte å illustrere effektene av vektløshet. Du kan få flere ideer om hvilke typer forslag ESA har i tankene i lenkene til tidligere undervisningseksperimenter som er utført ombord på ISS med bidrag fra ESA.

Ønsker du mer informasjon om idédugnaden, kontakt: isseducationteam@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.