Ta klasserommet til den internasjonale romstasjonen

Frank De Winne will perform a demonstration from space during a live link-up from the ISS
29 juni 2009

'Take your classroom into space' ('Ta undervisningen ut i rommet') er et europeisk undervisningsarrangement som kobler den internasjonale romstasjonen sammen med hundrevis av skolebarn i en rekke europeiske byer. Den 21. september 2009 vil ESAs astronaut Frank De Winne utføre et enkelt eksperiment i verdensrommet for å demonstrere virkningene av fritt fall. Forsøket blir overført i sanntid fra romstasjonen.

Arrangementet er i regi av ESAs Direktorat for bemannet romfart og Erasmus-sentrene, og vil bli samkjørt i fire europeiske vitenskapsmuseer. 'Take your classroom into space' er én av flere undervisningsaktiviteter som er planlagt under De Winnes seks måneder lange ferd, OasISS, ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS).

Demonstrasjoner

Expedition 20 inflight portrait
De Winne is part of a crew of six living and working on the ISS

De Winne vil utføre den pensumrelevante demonstrasjonen i det europeiske romlaboratoriet Columbus ved hjelp av et spesiallaget undervisningssett. Eksperimentet ble valgt ut blant ideer foreslått av europeiske lærere, som svar på en utlysning etter eksperimenter som kan utføres på ISS for å demonstrere virkningene av fritt fall.

De to beste ideene til eksperimenter ble foreslått uavhengig av fem lærere. 'Veier ting noe i verdensrommet?' og 'Utforsking av kapillaritet' vil bli demonstrert av De Winne under sanntidsforbindelsen.

Ved å bruke undervisningssettet for 'Take your classroom into space', som inneholder alle elementene som trengs for å utføre de samme forsøkene på bakken, vil elever på ungdomsskolen og den videregående skole (14 til 18 år) kunne sammenlikne resultatene sine med resultatene til De Winne i verdensrommet, for å lære mer om forholdene i fritt fall.

Under bildeoverføringen fra romstasjonen vil De Winne også svare på spørsmål fra elevene.

Fire europeiske arrangementer

International Space Station seen from Discovery
The International Space Station

Arrangementet vil bli samsendt i fire europeiske vitenskapsmuseer og sentre. Disse er nær hjembyene til de fem lærerne som foreslo vinnerideene til 'Take your classroom into space'. Disse vitenskapssentrene og museene er blant de best kjente og mest aktive i Europa. Med tusenvis av besøkende hvert år, tilbyr de innovative og pedagogiske utstillinger for elever og lærere.

Stedene og institusjonene for arrangementet 'Take your classroom into space' er:

  • CosmoCaixa, Barcelona, Spania
  • NOESIS, Thessaloniki, Hellas
  • Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia i Milano i Italia
  • Technopolis® i Mechelen i Belgia

På hvert av stedene vil det være rundt 200 skoleelever, deres lærere og lokale representanter. De fire stedene vil være sammenkoblet under det tre timer lange programmet med videoer, praktiske øvelser, et show om verdensrommet, en forelesning av en romfartsekspert, et spill og samtale i sanntid med De Winne.

Skoler som ikke kan delta i arrangementet på et av disse stedene, kan likevel utføre øvelsen 'Take your classroom into space' der de er. Samtalen med De Winne vil bli lagt ut på ESAs nettside noen timer etter arrangementet. En redigert video med høydepunkter fra arrangementet vil bli lagt ut senere.

Lærere kan bestille et undervisningssettet til 'Take your classroom into space' gratis ved å gå inn på: online order form.

For mer informasjon:

Email: isseducationteam@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.