Tapet av Columbia - Online Forum

A quarter moon seen from the Space Shuttle Columbia
10 februar 2003

Mannskapets familier har avgitt en uttalelse: ”Selv om sorgen er tung, som den var for Apollo 1 og Challenger-familiene, må utforskningen av rommet fortsette...arven etter Columbia videreføres, til beste for kommende generasjoner”.

ESA føler med familiene, NASA og hele rom-samfunnet. Du kan gi uttrykk for dine følelser i Forum.

Det kan være snakk om for eksempel hilsener, støtteerklæringer, tanker om menneskets utforskning av rommet og spørsmål til europeiske astronauter eller andre romeksperter.

Hvorfor sende mennesker opp i rommet? Kan ikke rimeligere og mindre sårbare roboter gjøre jobben? En del av svaret er at roboter brukes der det er mulig. For eksempel er ESA´s planetsonder avhengig av robot-intelligens for å gjennomføre oppdraget. Roboter trenger ikke å spise eller puste: Litt elektrisitet og strålingsbeskyttelse er alt de krever. Og det 21. århundrets roboter er meget kapable.

Men mennesker er enda flinkere. De er allsidige, og har en levende, tilpasningsdyktig intelligens. De kan styre et stort utvalg av vitenskapelige instrumenter, reparere uventet skade og fortelle resten av oss hva de har opplevd ved retur til Jorden.

Rommet er et utfordrende grenseland, og slik vil det trolig alltid være. Astronauter og kosmonauter kjenner farene, og de drar ut fordi menneskets trang til å utforske det ukjente er sterk. Og de vet at de kan bidra til å øke våre kunnskaper på langt bedre måter enn noen datamaskin.

ESA-astronauter er rede til å besvare dine spørsmål i Forum.

Forskning på STS-107

STS-107 var en multidisiplin-ferd der den amerikanske romfergen Columbia var utstyrt for vitenskapelig og kommersiell forskning pluss teknologi-eksperimenter i mikrogravitasjon. Multidisiplin-forskningen ble utført i en Spacehab Double Research Module plassert i romfergens lasterom. Spacehabs konsept og teknologi er videreutviklet fra det europeiske Spacelab-programmet.

STS-107 ferden varte i 16 dager, og i løpet av denne tiden ble i overkant av 100 eksperimenter utført inne forskning, teknologi og anvendelser. 7 eksperimentfasiliteter eller nyttelaster var enten utviklet eller koordinert/finansiert av ESA.

De første kontakter med gruppene som på bakken støttet gjennomføringen av de tre vellykkede ESA-instrumentene der resultater ble overført, var preget av sorg over den tragiske avslutningen på ferden, men også glede over mottatte data etter fremragende innsats av Columbias mannskap. Du kan stille spørsmål om forskningen på STS-107 i Forum.

Hjelp for førstegangs-besøkende i Forum

Hvis dette er ditt første besøk i et ESA Forum, kan du lese spørsmålene som er stilt ved å klikke på Forum-lenken. Dersom du ønsker å delta, må du registrere deg. Velg registreringsknappen, skriv navnet ditt og velg et passord.

I tråd med nå gjeldende Internett-retningslinjer om personvern, anbefaler vi å bruke et fingert navn istedenfor det riktige. Du må skrive din korrekte epost-adresse, men denne informasjonen kan ikke ses av Forum-besøkende, og vil forbli fullstendig skjult. Ingen av opplysningene du gir blir formidlet til utenforstående selskaper eller organisasjoner.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.