Telemedisin via satellitt i informasjonssamfunnet

Satellite technology in telemedicine
Telemedisin via satellitt i informasjonssamfunnet
20 mai 2003

ESA PR 30-2003. European Space Agency skal arrangere et symposium om "Telemedisin via satellitt i informasjonssamfunnet" i ESRIN ved Frascati i Italia 23. og 24. mai 2003.

Symposiet vil føre sammen spesialister innen informasjon/telekommunikasjon og fagfolk fra helsesektoren for å gjennomgå status når det gjelder tjenester og teknologi for telemedisin og for å identifisere tiltak som har direkte betydning for fremtidig satellitt-telemedisin. Retninglinjer for fremtidige programmer og markedsføring av konseptet skal også utarbeides.

Telemedisin dreier seg om en effektiv overføring av medisinsk informasjon ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Telemedisinens utbredelse vil bygge på forbedringer i tilgjengelighet, kvalitet og hastighet innen informasjonsoverføring.

For å bedre effektiviteten kreves ofte en avansert informasjons og kommunikasjons-infrastruktur. Satellittkommunikasjon byr på flere fordeler – den er tilgjenglig stor sett over alt og kan tilpasses spesielle behov. Derfor har den et stort potensiale.

Siden midten av 1990-årene har aktiviteter med formål å demonstrere og fremme bruken av satellittkommunikasjon vært initiert i Europa av nasjonale og internasjonale organisasjoner. Gjennom slike prosjekter har det vært mulig å få frem nytteverdien og gjøre konseptet kjent for mulige brukere.

Anvendelsen av satellittbasert informasjons- og kommunikasjonsteknologi er i utvikling fra en forberedende til en operativ fase, der integrering i relevante deler av helsesektoren og en vedvarende aksept er meget viktig.

Følgende sider av telemedisinen vil bli dekket i symposiet, hver med en spesiell arbeidsgruppe:

  • Telemedisin for eldre
  • Telemedisin for katastrofehjelp og nødsituasjoner
  • Telemedisin for sykehus i avsidesliggende områder
  • Telekonsultering, alternative vurderinger og reglementtilknyttede aspekter
  • Telemedisin, medisinsk utdannelse og klinisk forskning
  • Telemedisinsk teknologiutvikling i satellittkommunikasjon

For et langstrakt land med den beliggenhet, topografi og relativt spredte bosetting Norge har, sier det seg selv at telemedinsin vil være av stor betydning, og den nordligste del av landet er faktisk en ledende region innen området på verdensbasis. Med utgangspunkt i Universitetssykehuset i Tromsø, som også er et regionsykehus for den nordlige delen av landet, er det bygget opp en telemedisin-virksomhet som omfatter omkring 100 mennesker. Også andre sykehus lenger syd i Norge er engasjert. Basis for virksomheten er bakkebasert telekommunikasjon, men satellittkommunikasjon kan benyttes etter behov til sjøs eller som alternativ for eksempel i større krisesituasjoner.

Representanter for mediene er invitert til å overvære symposiets åpning på morgenkvisten 23. mai.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Simonetta Cheli
Head of Public and Institutional Relations Office
ESA/ESRIN
Tel: + 39 06 94180350
Fax: + 39 06 94180352
Simonetta.Cheli@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.