Tenk utenfor planeten! - Romteknologi inntar ONS

Think Outside the Planet
18 august 2010

Nettverket Think Outside the Planet viser hvordan romteknologi kan overføres til energisektoren og energiteknologi til romsektoren. Det skjer på energikonferansen ONS i Stavanger 23. – 27. august.

- Fellesnevneren for romteknologi og offshore-teknologi er ekstreme forhold, sier Bjørn Ottar Elseth, seniorrådgiver for industrikoordinering ved Norsk Romsenter. Han er en av Norsk Romsenters representanter i nettverket Think Outside the Planet.

Think Outside the Planet skal fremme overføringen av teknologi mellom rommet og offshore-industrien. Samarbeidet inkluderer blant andre ESA, Statoil, Telenor, Kongsberggruppen, Oceaneering, National Oilwell Varco og forskningsinstituttet IRIS i Stavanger.

AIS-målinger

Romteknologi må tåle ekstreme påkjenninger og fungere godt uten ettersyn i lang tid. Derfor utvikles teknologi som skal brukes i rommet spesielt for dette formålet.

Olje- og gassindustrien jobber gjerne langt til havs, i områder med dårlig vær eller på store dyp, med liknende krav til holdbarhet som rommet.

Derfor kan teknologi opprinnelig ment for rommet videreutvikles og tilpasses til olje- og gassindustrien, og omvendt. Slik kan både produksjonstid og kostnader reduseres.

Romsatsing virker

- Norske Marinteks logistikksystem var opprinnelig utviklet for offshore-industrien, i dag bruker de denne malen til å styre frakten opp til den internasjonale romstasjonen, sier Elseth.

Etter at teknologien har blitt tilpasset formål i rommet eller offshore kommer kunnskapen oppnådd i prosessen ofte til nytte i sitt opprinnelige felt. På denne måten skapes en dynamikk i teknologiutviklingen.

Teknologien bak trykksensoren til norske Presens ble overført fra offshore til rommet hvor den hjelper satellitten Prisma å fly i tett formasjon. Nå bruker bedriften kunnskapen fra teknologiutviklingen til å forbedre sine offshore-produkter.

AISSat-1

Et annet eksempel som industrikoordinatoren vil trekke frem er instrumentet som sitter på den norske satellitten AISSat-1. Dette er maritim teknologi som har blitt kvalifisert for rommet. Nå jobber den i lav jordbane både på AISSat-1 og på romstasjonen.

Ringvirkningene fra romsatsingene er sterke. For hver krone Norge investerer i romteknologi og aktiviteter i rommet, får vi mer enn 4,5 kroner tilbake i økt omsetning innen offshore, maritim, militær eller kommunikasjonssektor.

I 2010 er den norske romsatsingen på 775 millioner kroner. Norsk Romsenter har ansvaret for å forvalte dette.

Innovasjon og nye løsninger

Romstasjonen

- Vi kan hjelpe til med å finne løsninger til og fra romindustrien og energiindustrien, både av teknologisk og forretningsmessig art, sier Brage W. Johansen, direktør for strategi og forretningsutvikling ved IRIS i Stavanger.

IRIS har rollen som teknologimegler mellom Norge og den europeiske romorganisasjonen ESA. Stikkordet for teknologimeglingen er innovasjon og fornyelse.

- De som kjenner til de mange mulighetene som teknologioverføring mellom romfarts- og offshore-industrien kan gi, synes det er veldig inspirerende og en god løsning, nå skal standen vår på ONS gjøre at flere får vite om dette, sier Johansen.

Seminar med Peter Diamandis

Peter Diamandis

Think Outside the Planet deltar med stand på energikonferansen ONS i Stavanger 23. til 27. august 2010. Standen er på hele 90 kvadratmeter og kan sees i hall M i Stavanger Forum.

I tillegg arrangerer nettverket et eget seminar onsdag 25. august. Blant foredragsholderne er den amerikanske romfartsinnovatøren Peter Diamandis, leder for X Prize Foundation og intiativtaker til romkonkurransene Ansari X Prize og Google Lunar X Prize.

Også handels- og næringsminister Trond Giske, Guiseppe Morsillo - direktør for ESAs Policy Office, Svenn F. Utengen - leder for Technology Management i Statoil, og romfartsekspert Erik Tandberg, vil holde foredrag.

- Seminaret er unikt fordi vi her får innsikt i energi- og romsektoren sammen, sier Elseth, som er ansvarlig for seminaret. Nettverket har jobbet hardt med å få til et strategisk seminar som både skal utfordre energi- og romsektoren, og informere om mulighetene som finnes.

Stand på ONS

- Seminaret på onsdag blir veldig bra, det vil gi både et globalt perspektiv, de politiske sidene og industriens synspunkter på innovasjonspotensialet i teknologioverføringen, alle veldig interessante tema for oss, avslutter Johansen.

Det blir også foredrag i sentralrommet ved Space & Energy-standen tirsdag, onsdag og torsdag.

Energikonferansen ONS holdes annethvert år i Stavanger. ONS samler mer enn 40 000 deltakere og er en av verdens største møteplasser for energisektoren.

Mer informasjon og påmelding til seminaret finner du her: Space & Energy seminar

For mer informasjon:

Marianne Moen – avdelingsdirektør for kommunikasjon og undervisning ved Norsk Romsenter – 22 51 18 17 / 480 63 743

Bjørn Ottar Elseth - seniorrådgiver for industrikoordinering ved Norsk Romsenter – 22 51 18 11 / 905 74 985

Brage W. Johansen - direktør strategi og forretningsutvikling ved IRIS – 911 81 129 - bwj @ iris.no

Christian Quale - prosjektleder for Think Outside the Planet ved IRIS – 900 29 809 – cq @ iris.no

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.